Aktuality

Potraty v Slovenskej republike v roku 2023

04.06.2024

Bratislava, 31. máj 2024 – Umelé prerušenie tehotenstva vlani podstúpilo na Slovensku 5 201 žien, čo predstavovalo 1,6 percentný medziročný pokles. Najviac ich zaznamenali v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji. Pre interrupciu sa najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti.

Zaočkovanosť detí proti ľudskému papilomavírusu (HPV) v Slovenskej republike za obdobie rokov 2018 – 2023

04.06.2024

Bratislava, 3. júna 2024 – Od mája 2022 majú deti vo veku 12 rokov nárok na bezplatné očkovanie deväťvalentnou vakcínou proti HPV. Od tohto obdobia sa miera zaočkovanosti 12-ročných detí v SR výrazne zvýšila. Za rok 2023 bolo v SR zaočkovaných proti HPV najmenej jednou dávkou 34,5 percent 12-ročných detí. Dievčatá dosiahli zaočkovanosť 44,7 percent a chlapci 24,7 percent.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike v roku 2022

26.02.2024

Bratislava, 26. február 2024 – Na Slovensku bolo v roku 2022 evidovaných 52 782 pôrodov, čo predstavuje v medziročnom porovnaní šesťpercentný pokles. Zároveň ide o najnižší počet pôrodov za posledných 15 rokov. Celkovo sa narodilo 53 405 živých detí, z toho takmer tretina prišla na svet cisárskym rezom.

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2022

01.02.2024

Bratislava, 1. február 2024 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o pacientoch s poruchami psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu, hospitalizáciách pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu a rodičkách, ktoré sa alkoholu nevzdali ani počas tehotenstva. Štatistiku dopĺňajú aj informácie o samovraždách a samovražedných pokusoch vykonaných pod vplyvom alkoholu.

NCZI: Viac lekárov, ale menej sestier

08.01.2024

V Bratislave, dňa 8. januára 2024 Máme dostatok zdravotných sestier? A ako je to s lekármi? Bude nás mať kto liečiť? Tieto a podobné otázky sú často predmetom verejných debát. Národné centrum zdravotníckych informácií dlhodobo sleduje trendy vývoja v systéme.

NCZI: Medziročne o 100-tisíc viac operovaných ľudí

05.01.2024

Povestné „skalpel, prosím“ zaznelo v roku 2022 takmer 600-tisíckrát a v porovnaní s rokom 2021 vzrástol podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet operovaných pacientov o takmer 100-tisíc, najmä v útvaroch 1-dňovej chirurgie. Deťom a mladistvým celkovo najčastejšie operovali nos, ústa a laryng, dospelým žlčník a oči.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2022

28.12.2023

Bratislava, 28. december 2023 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo rozsiahlu a komplexnú štatistickú publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2022, ktorá prináša prierezový pohľad na rezort zdravotníctva a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.

NCZI: Na Slovensku pribudlo vyše 28-tisíc darcov krviSlovensku pribudlo vyse 28 tisic darcov krvi

22.12.2023

Darcovstvo krvi zachraňuje životy. V minulom roku bolo u nás evidovaných vyše 293-tisíc dobrovoľných darcov, čo je podľa najnovších údajov NCZI medziročný nárast o viac než 10 %.

Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

20.12.2023

Bratislava, 20. december 2023 – Hormonálnu antikoncepciu berie na Slovensku čoraz menej žien. Kým v roku 2007 sa na ňu spoliehalo vyše 327-tisíc žien, vlani po nej siahlo už len 117-tisíc. Do starostlivosti gynekológov v minulom roku pribudlo 52 458 novoevidovaných tehotných žien. Takmer štvrtina z nich mala rizikovú graviditu.

Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022

13.12.2023

Bratislava,13. december 2023 – Počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami stúpa. Ambulantní kardiológovia v minulom roku pravidelne sledovali vyše 720-tisíc pacientov. Najčastejšie ich liečili na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.

Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2022

12.12.2023

Bratislava, 12. december 2023 – Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií ku koncu vlaňajška v zdravotníctve pracovalo 118 363 osôb. Z nich bolo 74,2 percent zdravotníckych pracovníkov, najväčší podiel tvorili sestry. Stúpajúci trend počtu lekárov od roku 2009 pokračoval aj vlani. Narastá aj počet praktických sestier – asistentov. Počas sledovaného obdobia rokov 2009-2022 došlo takmer k päťnásobnému nárastu počtu praktických sestier – asistentov.

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

05.12.2023

Bratislava, 5. december 2023 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o ambulantných výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví detí, ako aj o počte a význame preventívnych prehliadok. Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovala preventívnu prehliadku menej ako polovica. Ošetriť chrup pritom bolo potrebné až u 66,9 percent pacientov, u ktorých zubári vykonali preventívnu prehliadku.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike v roku 2022

16.11.2023

Bratislava, 16. november 2023 – Počet návštev pacientov u všeobecných lekárov pre deti a dorast medziročne vzrástol takmer o 18 percent. Detskí lekári vykonali v priebehu minulého roka takmer 5,5 milióna vyšetrení pacientov a vyše 900-tisíc preventívnych prehliadok. Deti a mladí ľudia najčastejšie navštevovali ambulancie s ochoreniami dýchacích ciest a chorobami očí.

NCZI: Na Slovensku je sledovaných 349 595 pacientov s cukrovkou

14.11.2023

Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín. Podľa najnovších údajov NCZI u nás minulý rok pribudlo najmä diabetikov 1. typu v strednom veku, ako aj detí odkázaných na inzulín.

Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

08.11.2023

Bratislava, 8. november 2023 – Oftalmologické ambulancie v roku 2022 sledovali vyše 773-tis. pacientov a nahlásili viac ako 1,8 mil. ich návštev. Počet pacientov s glaukómom (zeleným zákalom) na Slovensku stúpa. Vlani pribudlo do starostlivosti oftalmológov 36 811 pacientov s novodiagnostikovaným glaukómom, čo je vôbec najvyšší počet nových prípadov od roku 2013.

NCZI: Duševné zdravie Slovákov sa zhoršuje

02.11.2023

Každoročne na jeseň vynakladajú odborníci všemožné úsilie pri podpore duševného zdravia. Fakt, že ide o dôležitú tému potvrdzujú aj najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Počet pacientov psychiatrických ambulancií medziročne stúpol o viac než 10 percent.

Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR v roku 2022

27.10.2023

Bratislava, 27. október 2023 – Lekári v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie v roku 2022 sledovali vyše 517- tisíc pacientov. Najčastejšie im diagnostikovali alergickú rinitídu, známu aj ako senná nádcha. Špecifickou alergénovou imunoterapiou bolo liečených takmer 55-tisíc pacientov.

Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

20.10.2023

Bratislava, 20. október 2023 – Z najnovšej štatistiky venovanej duševnému zdraviu obyvateľov Slovenska vyplýva, že v psychiatrických ambulanciách bolo v minulom roku vyšetrených 417 530 pacientov, čo je až o 40 330 osôb viac ako v roku 2021. Psychiatri im najčastejšie diagnostikovali afektívne poruchy a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy. Psychické choroby boli príčinou takmer 40 000 hospitalizácií. Viac ako štvrtinu hospitalizácií si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.

Národné centrum zdravotníckych informácií publikuje dáta o očkovaní detí proti ľudskému papilomavírusu

10.10.2023

Bratislava, 10. október 2023 – Svojou on-line interaktívnou prezentáciou o zaočkovanosti detí narodených v rokoch 2006 až 2010 proti ľudskému papilomavírusu (HPV) Národné centrum zdravotníckych informácií na základe spolupráce s MZ SR a odbornej obce prispieva k zvyšovaniu povedomia o HPV. Z prezentovaných údajov vyplýva, že zaočkovanosť detí proti HPV má stúpajúci trend a ku koncu minulého roka bolo na Slovensku zaočkovaných najmenej jednou dávkou 32 percent dievčat narodených v roku 2009.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike v roku 2022

05.10.2023

Bratislava, 5. október 2023 - Nefrológovia v minulom roku sledovali vyše 152 tisíc pacientov s ochorením obličiek. Dospelým pacientom bola najčastejšie diagnostikovaná diabetická nefropatia – chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou. Táto diagnóza bola zároveň aj najčastejším dôvodom pre zaradenie pacienta do pravidelnej dialyzačnej liečby. Vlani lekári na Slovensku transplantovali obličky 129 pacientom.

Hospitalizácie na úrazy v interaktívnej podobe

03.10.2023

Bratislava, 3. október 2023 - Národné centrum zdravotníckych informácií publikuje rozšírené údaje o hospitalizáciách na úrazy formou interaktívnych vizualizácií na svojom webovom sídle. Interaktívna prezentácia je doplnená o doteraz nepublikované detailnejšie pohľady na konkrétne diagnózy príčin úrazov a ponúka tak užívateľovi ešte širšie možnosti analýzy údajov.

Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

29.09.2023

Bratislava, 29. september 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku bolo vlani systematicky sledovaných u lekára takmer 350-tisíc diabetikov. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie perorálnymi antidiabetikami (56,3 percent). Pri liečbe detí mladistvých do 19 rokov je aplikácia inzulínu nevyhnutná a túto liečbu absolvovalo až 95 percent z nich.

NCZI: Liečba drogových závislostí v SR 2022 – pribudli najmä 40+ a najmladší

30.08.2023

Z drogovej závislosti sa minulý rok na Slovensku liečilo 2 977 osôb. Takmer polovica opakovane. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) síce dlhoročne pribúda závislých od pervitínu, novoliečení pacienti však pochádzajú prevažne spomedzi užívateľov kokaínu a marihuany.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022

30.08.2023

Bratislava, 25. august 2023 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2022 na Slovensku liečilo 2 977 drogovo závislých osôb, najviac ich bolo vo veku 30 až 39 rokov (1 106 osôb) a 20 až 29 rokov (889 osôb). Najčastejším dôvodom liečby bola závislosť na pervitíne, heroíne a marihuane.

NCZI: Počet liečených psoriatikov je najnižší za posledných desať rokov

17.08.2023

August je každoročne Mesiacom povedomia o psoriáze. Podľa odhadov žije na svete asi 100 miliónov ľudí s týmto ochorením, na Slovensku je to asi 200-tisíc. Avšak podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ani tretina z nich nevyhľadá odbornú lekársku pomoc. Dermatovenerológovia u nás ročne vyšetria menej než 60-tisíc pacientov so psoriázou.

NCZI: Počet osôb so syfilisom na Slovensku vzrástol medziročne o vyše 50 %

09.08.2023

Leto praje láske, opatrnosti však nikdy nie je dosť. Počet osôb so syfilisom sa u nás blíži k rekordnému číslu v rámci 18-ročného sledovania. Vyšší výskyt ochorenia je aj v prípade kvapavky. Prevažujú novonakazené osoby, medzi 25 a 34 rokov, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

07.08.2023

Bratislava, 7. august 2023 – Slovenské kúpele navštívilo vlani takmer o 40 percent klientov viac ako v roku 2021, návštevnosť však ešte stále nedosiahla úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Najviac pacientov (39 percent) strávilo v kúpeľnej starostlivosti štyri až sedem dní, väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom na Slovensku.

NCZI: Plne dojčených detí u nás pribúda. Výlučne na materskom mlieku žije prvého pol roka viac než polovica

02.08.2023

Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) potvrdzujú pozitívny trend vo vývoji plne dojčených detí. Výlučne na materskom mlieku prvých šesť mesiacov žilo v minulom roku 55 %.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

21.07.2023

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nebytových (administratívnych) priestorov.

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike v roku 2022

14.07.2023

Bratislava, 14. júl 2023 – V minulom roku bolo na Slovensku nahlásených 563 samovrážd a 724 pokusov o samovraždu. Kým siahnuť si na život sa rozhodli výrazne častejšie muži, pri pokusoch o samovraždu mali prevahu ženy. Tretina samovrážd bola vykonaná pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. Najviac samovrážd bolo spáchaných v mesiacoch marec a jún, najviac samovražedných pokusov v júni a máji.

NCZI: Rozšírené, doteraz nepublikované onkologické dáta z rokov 1978 – 2014 v interaktívnej podobe

12.07.2023

Keď v októbri 2022 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) prezentovalo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) plány, ako čo najskôr poskytnúť relevantné onkodáta, odborníci ich označili za viac než ambiciózne. Počas júnovej návštevy zástupcov WHO na Slovensku sme si vyslúžili nemalý obdiv, pretože vyše desaťročný sklz v onkodátach je minulosť. Budúci rok bude Národný onkologický register SR (NOR SR) aktuálny.

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike v roku 2022

06.07.2023

Bratislava, 6. júl 2023 – Počet hospitalizácií v roku 2022 stúpol oproti predchádzajúcemu roku, stále však nedosiahol úroveň pred pandémiou COVID-19. Pacienti boli najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami tráviacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6,2 dňa.

Od 1. júla si možno stiahnuť Certifikát o vykonanej vakcinácii proti COVID-19

30.06.2023

Po skončení platnosti nariadenia Európskej komisie o vydávaní dokladov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 spúšťa Národné centrum zdravotníckych informácií vydávanie dokumentu na národnej úrovni. Od začiatku júla je možné elektronicky požiadať o vydanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii proti COVID-19.

Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR v roku 2022

16.06.2023

Bratislava, 16. jún 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že spotreba liekov na Slovensku medziročne stúpla. Občania si vlani v lekárňach kúpili 46,2 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili za ne vyše 280 mil. EUR, čo je takmer o 50 mil. Eur viac ako v roku 2021. Najčastejšie si kupovali lieky na dýchacie cesty.

NCZI: Obdobie Covidu negatívne zasiahlo do počtu darcov krvi. Výrazne ubudlo pravidelných darcov, aj prvodarcov

13.06.2023

Na celom svete sa 14. júna 2023 oslavuje Svetový deň darcov krvi. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií máme na Slovensku 258 309 darcov krvi. Počet pravidelných darcov a prvodarcov výrazne klesá.

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike v roku 2022

13.06.2023

Bratislava, 13. jún 2023 – V minulom roku bolo na Slovensku z dôvodu úrazu hospitalizovaných vyše 65-tisíc osôb. Úrazy spôsobené pádom v domácnosti boli príčinou takmer polovice hospitalizácií zapríčinených pádom. Na následky úrazu pri dopravných nehodách boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

NCZI: So sklerózou multiplex žije vyše 16-tisíc Slovákov

31.05.2023

Takmer šiestim Slovákom denne diagnostikujú sklerózu multiplex. Uvádzajú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Na riziká tohto ochorenia upozorňujú odborníci každoročne, aj pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex, ktorý tento rok pripadá na 31. mája.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2021

19.05.2023

Bratislava, 19. máj 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku sa v roku 2021 narodilo 56 663 živých detí. Takmer tretina bábätiek prišla na svet cisárskym rezom. Čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Väčšina narodených detí malo pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. Raritou nie sú ani veľkí novorodenci s hmotnosťou vyššou ako 4 500 g, ktorých sa v roku 2021 narodilo vyše 590.

NCZI: Vysoký krvný tlak si lieči 240 590 Slovákov

17.05.2023

Hypertenzia je celosvetovo hlavnou príčinou predčasných úmrtí. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sú v ohrození stotisíce Slovákov a značne pribúdajú.

Potraty v Slovenskej republike v roku 2022

05.05.2023

Bratislava, 5. máj 2023 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v minulom roku mierne stúpol počet umelých prerušení tehotenstva a nepokračoval tak dlhoročný klesajúci trend v počte interrupcií na Slovensku. Najviac umelých prerušení tehotenstva pri prepočte na 1 000 žien v danom veku podstúpili ženy vo veku 25 – 29 rokov. Na túto vekovú kategóriu pripadlo aj najviac spontánnych potratov.

NCZI: V roku 2022 pribudlo 525 prípadov chorôb z povolania

28.04.2023

Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok rastie. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií dominujú infekčné a parazitárne choroby, ako aj ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín.

Manuál k novým elektronickým hláseniam do Národného onkologického registra SR

18.04.2023

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začiatkom januára 2023 informovalo spravodajské jednotky o hlásnej povinnosti do Národného onkologického registra SR (NOR SR), o zmenách vo forme a spôsobe hlásenia. Spravodajské jednotky boli oslovené listom, ktorý obsahoval podrobnosti o postupe a spôsobe elektronického hlásenia do NOR SR s dôrazom na povinnosť odosielania hlásení výlučne elektronickou formou.

NCZI: Ročne u nás pribúda 700 pacientov s poruchami zrážavosti krvi

17.04.2023

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je na Slovensku pravidelne sledovaných 6 752 pacientov s hemofíliou a vrodenými či získanými koagulopatiami. Smutný je však stúpajúci trend úmrtnosti ľudí s hemofíliou.

MZ SR: Národné centrum zdravotníckych informácií má nové vedenie

12.04.2023

Novým riaditeľom Národného centra zdravotných informácií je od 12. apríla 2023 Peter Lukáč. Rozhodnutím štátneho tajomníka MZ SR Michala Palkoviča bude na čele NCZI jednoosobový štatutárny orgán, teda riaditeľ, čím sa inštitúcia vracia k osvedčenému a efektívnemu modelu riadenia podriadených inštitúcií.

NCZI: Ročne u nás pribudne okolo 4-tisíc ľudí s parkinsonovou chorobou

11.04.2023

Nekontrolovateľný tras, poruchy reči či strata čuchu postihuje milióny ľudí po celom svete a podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa týka aj 19 108 Sloveniek a Slovákov. Na rozdiel od svetových štatistík si u nás parkinsonova choroba vyberá častejšie ženy ako mužov.

NCZI: Slovákom ničí obličky najmä cukrovka a vysoký tlak

06.04.2023

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je na Slovensku takmer 160-tisíc ľudí, ktorí potrebujú nefrológa a 4 458, čoraz mladších pacientov, odkázaných na dialýzu. Najväčšou hrozbou pre obličky je dlhodobo cukrovka a vysoký krvný tlak.

NCZI: Počet prípadov TBC u nás dlhodobo klesá

24.03.2023

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je na Slovensku 137 pacientov s tuberkulózou. Okrem pľúc evidujeme najviac prípadov napadnutia chrbtice, kostí a kĺbov.

NCZI: Deti s Downovým syndrómom na Slovensku

21.03.2023

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa u nás ročne narodí 30 až 70 detí s Downovým syndrómom, prevažne matkám nad 35 rokov. Medziročne počet týchto detí významne nestúpa, hoci v roku 2020 bol tretí najvyšší za posledných dvadsať rokov.

NCZI: Glaukóm je najčastejšou diagnózou v očných ambulanciách

13.03.2023

Hoci oftalmológa vyhľadá z roka na rok čoraz menej Slovákov, údaje Národného centra zdravotníckych informácii jednoznačne ukazujú, že pacientov so zeleným zákalom, odborne glaukómom, je vyše 220-tisíc a dlhodobo pribúdajú. Bez ohľadu na vek.

NCZI: ezdravie potrebuje urgentne obnovu infraštruktúry

09.03.2023

Národné centrum zdravotníckych informácii nečakalo na výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, na kritickú situáciu infraštruktúry ezdravia dlhodobo intenzívne upozorňuje. Národné zdravotné registre už prešli výraznými zmenami, ktoré zvýšia kvalitu i kvantitu dát a znížia záťaž lekárov.

Platnosť Digitálnych COVID preukazov EÚ s posilňujúcou dávkou je neobmedzená, NCZI ich prevydáva automaticky

01.03.2023

V súlade s nariadením EÚ začalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) generovať nové Digitálne COVID preukazy EÚ všetkým, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou.

NCZI: Poškodenia zdravia v dôsledku konzumácie alkoholu

01.02.2023

Hoci najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácii ukazujú, že závislých od alkoholu pribudlo na Slovensku najmenej za sledované obdobie, hospitalizácií v dôsledku požitia alkoholu ubúda a klesá aj počet prípadov alkoholovej cirhózy pečene, alkohol je na Slovensku dlhodobo problém.

NCZI rozširuje spôsob prezentácie zdravotníckych štatistických údajov

30.01.2023

Bratislava, 30. január 2023 – Národné centrum zdravotníckych informácií predstavuje verejnosti prehľadnú a interaktívnu on-line prezentáciu na intuitívnu prácu so štatistickými dátami a ich vizualizáciu. Prezentácia ponúka prehľad zdravotníckych údajov o gynekologicko-pôrodníckej ambulantnej starostlivosti, pôrodníctve, potratoch, starostlivosti o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike za roky 2009-2021.

Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR v roku 2021

30.01.2023

Bratislava, 30. január 2023 – V pravidelnej starostlivosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie bolo v roku 2021 sledovaných vyše 495 tisíc pacientov, ktorým bola najčastejšie diagnostikovaná alergická rinitída, známa aj ako senná nádcha. Ďalej nasledovali pacienti s imunodeficientnými stavmi a alergickou astmou.

NCZI: Počet novodiagnostikovaných zhubných nádorov v Slovenskej republike

25.01.2023

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť COVID-19, aj úmrtí na Slovensku. Podľa najnovších údajov a výpočtov Národného centra zdravotníckych informácii pribudlo najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka.

Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

25.01.2023

Bratislava, 25. január 2023 – Oftalmologické ambulancie v roku 2021 sledovali vyše 730-tis. pacientov a nahlásili viac ako 1,7 mil. ich návštev. Medzi najčastejšie novozistené diagnózy u dospelých pacientov patrili glaukómy (zelený zákal), u detí a mladistvých to boli strabizmus (škúlenie) a amblyopie (tupozrakosť).

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

18.01.2023

Bratislava, 18. január 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2021 absolvovalo preventívnu zubnú prehliadku 45 percent evidovaných osôb. Z tohto počtu bolo potrebné ošetriť chrup až 67 percentám pacientov. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2021 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo 45 percent bez zubného kazu. Štatistika zachytáva aj hodnoty indexu orálneho zdravia u 12-ročných a 15-ročných detí, ktoré klesli na historicky najnižšiu hodnotu od roku 2009.

NCZI: Po pandémii sa ľudia vrátili do kúpeľov, pribudli postcovidové stavy

05.01.2023

Popularita kúpeľnej liečby na Slovensku dlhodobo rastie. Po dramatickom poklese návštevnosti v roku 2020 údaje Národného centra zdravotníckych informácii ukazujú, že ľudia sa do kúpeľov vracajú. Aj keď si liečbu väčšina hradí sama.

NCZI: Pribúda závislých od pervitínu, najmä v strednom veku

30.12.2022

Liečebne a ambulancie najviac plnili užívatelia pervitínu, ktorých počet už roky stúpa. Hoci údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že počas pandemických rokov 2020 a 2021 klesol počet liečených užívateľov drog, rastúci trend v tejto oblasti ostáva naďalej zachovaný.

NCZI: Pribúda ľudí s vysokým tlakom a obetí infarktov

28.12.2022

Srdcovocievne ochorenia postihujú čoraz mladšie ročníky. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácii Slovákov najväčšmi ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu. Zatiaľ čo počet hospitalizácii so srdcovocievnymi ochoreniami klesá, úmrtí na infarkt rapídne pribudlo.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021

22.12.2022

Bratislava, 22. december 2022 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021, ktorá prináša ucelený pohľad na slovenské zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľov. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.

Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

20.12.2022

Bratislava, 20. december 2022 – Na preventívne gynekologické prehliadky chodí menej ako polovica žien evidovaných v gynekologických ambulanciách. Počet Sloveniek užívajúcich hormonálnu antikoncepciu klesá. Kým v roku 2011 užívalo hormonálnu antikoncepciu 283 110 žien, vlani evidovali gynekológovia už len 122 160 jej užívateliek.

Medzi Slovákmi dominujú afektívne a stresom podmienené poruchy, pribúda porúch príjmu potravy

19.12.2022

Správa o psychickom stave našej krajiny nie je lichotivá. Podľa najnovšie spracovaných údajov Národného centra zdravotníckych informácii psychiatrické ambulancie v roku 2021 vykonali takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne a stresom podmienené poruchy.

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2021

15.12.2022

Bratislava, 15. december 2022 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša prehľad o počte a štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Doplňujú ju údaje o počte pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a posteľovom fonde ústavných zdravotníckych zariadení.

Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2021

05.12.2022

Bratislava, 5. december 2022 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií pracovalo v minulom roku v slovenskom zdravotníctve 20 047 lekárov, 2 875 zubných lekárov, 31 190 sestier a 4 630 zdravotníckych asistentov. Viac ako štvrtina lekárov a takmer tretina zubných lekárov má viac ako 60 rokov.

ePN je najlepší projekt digitalizácie spoločnosti, takmer každá štvrtá práceneschopnosť je elektronická

03.12.2022

Koncom novembra využilo ePN rekordných vyše 1 000 lekárov za jediný deň. Pri počte 125-tisíc vystavených ePN za prvý polrok od spustenia eslužby je už takmer každá štvrtá práceneschopnosť elektronická. Aj to potvrdzuje, že prvé miesto v hlavnej kategórií konferencie Jesenná ITAPA 2022, ktorá už vyše 20 rokov oceňuje projekty digitalizácie spoločnosti na Slovensku, si ePN zaslúži.

NCZI: Pohlavné choroby na Slovensku v roku 2021

16.11.2022

Občania Slovenska by si mali dávať pozor na pohlavné choroby. Počet osôb so syfilisom vzrástol medziročne o 76 percent, s gonokokovou infekciou o 36 percent. Prevažujú novonakazené osoby, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021

16.11.2022

Bratislava, 16.11.2022 – Počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v posledných rokoch narastá. Kým v roku 2009 bolo v kardiologických ambulanciách pravidelne sledovaných vyše 467-tisíc pacientov, vlani už potrebovalo pravidelnú starostlivosť kardiológa takmer 700-tisíc osôb. Najčastejšie sa liečili na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.

NCZI: Vyhlásenie k medializovaným informáciám o Onkoasiste

11.11.2022

Zámer skrátiť lehoty na liečbu onkopacientov je dobrý a Národné centrum zdravotníckych informácii ho nespochybňuje. V podobe, v ktorej sme projektový zámer pred trištvrte rokom prijali a v lete diskutovali s partnermi z odborných lekárskych združení, však nezohľadňoval potreby terénu. To potvrdil aj Národný onkologický ústav, že „v predloženej podobe nie je jasný ani jeho prínos pre spoločnosť a je reálne riziko vynaloženia nemalých finančných prostriedkov na nerealizovateľný projekt“.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike v roku 2021

10.11.2022

Bratislava, 10. november 2022 – Lekári pre deti a dorast vykonali v priebehu minulého roka takmer 4,6 mil. vyšetrení pacientov a vyše 918-tis. preventívnych prehliadok. Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladí ľudia najčastejšie sledovaní, sa nemenia a naďalej prevládajú ochorenia dýchacích ciest a choroby očí. Viac ako polovica matiek plne dojčila svoje deti v prvom polroku ich života. Najviac detí vyživovaných výlučne materským mliekom do konca 6. mesiaca bolo v Bratislavskom kraji (63,2 %).

NCZI: Najviac hospitalizácii na psychiatrii si vyžiadal alkohol

09.11.2022

Počet hospitalizácií v psychiatrickej starostlivosti stúpol, a to najmä v mladších vekových skupinách. Ukazujú to najnovšie čísla Národného centra zdravotníckych informácii. Najviac hospitalizácií na psychiatrii má na svedomí alkohol.

NCZI vytvorilo vlastný systém vakcinácie, ušetrí vyše 100-tisíc eur

07.11.2022

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vytvorilo vo vlastnej réžii nový systém správy covidových požiadaviek. Systém registrácie a zápisu očkovania Moje ezdravie je užívateľsky prívetivejší a šetrí náklady.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike v roku 2021

03.11.2022

Bratislava, 3. november 2022 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v minulom roku nefrológovia sledovali takmer 160 000 pacientov s ochorením obličiek. Dospelým pacientom bola najčastejšie diagnostikovaná diabetická nefropatia – chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou. Táto diagnóza bola zároveň aj najčastejším dôvodom pre zahájenie pravidelnej dialyzačnej liečby. Vlani lekári na Slovensku transplantovali obličky 105 pacientom.

Citlivé zdravotnícke dáta občanov budú ešte viac chránené

28.10.2022

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) finišuje so zriadením nového bezpečnostného centra. Nové operačné stredisko bude zabezpečovať kybernetickú ochranu v rezorte zdravotníctva. Ide o ďalší veľký projekt NCZI po spustení úspešnej „ePN“ v spolupráci so Sociálnou poisťovňou.

Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

19.10.2022

Bratislava, 19. október 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a do evidencie diabetológov pribudlo vyše 28-tisíc nových pacientov. Prevažná väčšina pacientov sa liečila na diabetes mellitus druhého typu, ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku.

Potvrdenie o prekonaní Covid-19 už aj po pozitívnom AG teste

15.09.2022

Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 stačí aj pozitívny AG test. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pristúpilo k tomuto kroku s cieľom uľahčiť očakávanú jesennú vlnu pandémie pacientom aj lekárom.

Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

07.09.2022

Bratislava, 7. september 2022 – Z najnovšej štatistiky venovanej duševnému zdraviu obyvateľov Slovenska vyplýva, že v minulom roku pacienti vyhľadali psychiatrické ambulancie najmä kvôli afektívnym poruchám. Poruchy príjmu potravy sú stále rozšírenejšie. Medziročne vzrástol počet novodiagnostikovaných pacientov s poruchami príjmu potravy až o 31,3 %. Najviac hospitalizácií si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike v roku 2021

08.08.2022

Bratislava, 8. august 2022 - Obmedzená mobilita obyvateľov počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v roku 2021 sa pravdepodobne premietla do nižšieho počtu hospitalizovaných pacientov s úrazmi. Oproti poslednému roku pred pandémiou (2019) klesol vlani počet hospitalizácií spôsobených úrazmi až o 25,2 %. Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

Tuberkulóza v Slovenskej republike v roku 2021

05.08.2022

Bratislava, 5. august 2022 – Počet diagnostikovaných prípadov tuberkulózy na Slovensku naďalej klesá. Do Národného registra tuberkulózy, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií, bolo v roku 2021 nahlásených 137 osôb s týmto ochorením, čo bolo o 21 prípadov menej ako v roku 2020.

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike v roku 2021

04.08.2022

Bratislava, 2. august 2022 – V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach pacienti najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6,5 dňa. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá mapuje hospitalizácie podľa diagnóz, pohlavia, veku pacienta územia zdravotníckeho zariadenia, ako aj odborného zamerania posteľových útvarov.

NCZI ruší papierové výmenné lístky na PCR test

27.07.2022

Od mája treba na štátom hradený PCR test výmenný lístok od lekára. Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) spúšťa s podporou Ministerstva zdravotníctva SR plne elektronický proces. Papierové výmenné lístky nahrádza ich elektronická verzia. Nový postup zefektívni prácu lekárom a pacientom uľahčí život.

Systém ezdravie konečne patrí NCZI a čaká ho rozvoj

21.06.2022

Štát získal do vlastníctva systém ezdravie. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyriešilo sporné otázky v zmluvných vzťahoch a definitívne získalo majetkové práva k tomuto systému. NCZI navyše oproti minulosti vyrokovalo aj zníženie mesačného paušálu. Súčasťou dodatku je aj plán rozvoja ďalších eslužieb zdravotníctva.

Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike v roku 2021

14.06.2022

Bratislava, 14. jún 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že spotreba liekov na Slovensku medziročne stúpla. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2021 boli najviac predpisovanými lieky na srdcovo-cievny systém. Z voľnopredajných liekov si pacienti kupovali najčastejšie lieky na dýchacie cesty.

NCZI a Sociálna poisťovňa prijali prvých 1 000 vystavených ePN

10.06.2022

Od začiatku fungovania novej e-služby lekári vystavili už viac ako tisíc elektronických „péeniek“. Vystavovať ich môžu od 1. júna, pričom ide o prvú službu svojho rozsahu, kde nemusí povinné kroky vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady.

Elektronická PN uľahčí život občanom, lekárom i zamestnávateľom: Keď ste chorý, mali by ste sa liečiť, nie doručovať potvrdenia

31.05.2022

Bratislava 31. máj 2022 – Keď ste na PNke, mali by ste sa liečiť, nie doručovať úradom a zamestnávateľom potvrdenia. Namiesto päťdielneho tlačiva o práceneschopnosti už nebude potrebné žiadne. O nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nemusíte osobitne žiadať. Doteraz zaužívaný a hlavne pre občana komplikovaný proces s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni zmení postupné zavádzanie elektronickej PN (ePN). Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnia túto novú službu už od 1. júna 2022.

Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

31.05.2022

Bratislava, 31. máj 2022 – Pandémia sa aj v minulom roku podpísala pod návštevnosť slovenských kúpeľov, klesol najmä počet zahraničných klientov. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Pribudli však aj pacienti vyžadujúci liečbu stavov po prekonaní ochorenia COVID-19.

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike v roku 2021

26.05.2022

Bratislava, 26. máj 2022 - Počet samovrážd na Slovensku v roku 2021 stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o 59 prípadov. Zatiaľ čo ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli výrazne častejšie muži, pri pokusoch o samovraždu bol podiel mužov a žien vyrovnanejší s miernou prevahou žien. Takmer 80 % z tých osôb, ktoré sa pokúsili siahnuť si na život, malo diagnostikované psychiatrické ochorenie.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike v roku 2021

23.05.2022

Bratislava, 23. máj 2022 – Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že po rokoch, kedy mal počet chorôb z povolania klesajúcu tendenciu, sa v uplynulom roku situácia otočila. Počet novozistených prípadov medziročne vzrástol o 169 prípadov. Najčastejšie išlo o chorobu kostí, kĺbov a šliach z nadmerného zaťaženia končatín, za ktorou nasledovali infekčné ochorenia.

Lekári si vyskúšali ePN ešte pred jej spustením

20.05.2022

Od 1. júna 2022 budú môcť lekári vystaviť elektronickú péenku. Pôjde o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne, ktorá prináša výrazné výhody a zjednodušuje život a prácu lekárom, občanom aj zamestnávateľom. Spoločný projekt Národného centra zdravotníckych informácií a Sociálnej poisťovne si vyskúšali vybraní lekári, ktorí po prvý raz v histórií mohli testovať službu ešte pred jej zavedením do ostrej prevádzky.

Potraty v Slovenskej republike v roku 2021

29.04.2022

Bratislava, 29. apríl 2022 – Počet potratov na Slovensku dlhodobo klesá a potvrdilo sa to aj v minulom roku. Celkový počet potratov sa medziročne znížil o 10%. Umelé prerušenie tehotenstva v uplynulom roku najčastejšie podstúpili slovenské ženy v zdravotníckych zariadeniach Košického a Nitrianskeho kraja, najmenej ich bolo v Prešovskom kraji.

Alergikov medzi staršími ľuďmi pribúda

22.04.2022

Alergia vás môže postretnúť naozaj v každom veku. Nie je výnimkou, že sa alergická reakcia objaví aj u starších ľudí, ktorí zrazu začali trpieť sennou nádchou, dýchavičnosťou, slzením a zápalom spojiviek v jarných mesiacoch. Silnejšia alergická reakcia sa zvykne prejaviť najmä u ľudí s nadváhou či obezitou.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Onkoasist“

21.04.2022

NCZI sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Onkoasist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“ aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Digitálny COVID preukaz EÚ (DCC) pre všetkých

06.04.2022

Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) definitívne vyriešilo zapisovanie očkovania zo zahraničia. V apríli spúšťa ďalšiu zo série proklientskych služieb, ktorá uľahčí život tisícom Slovákov a zahraničných občanov. Po vyriešení zápisu očkovania ľuďom doočkovaným na Slovensku sa k svojmu Digitálnemu COVID preukazu EÚ konečne úspešne dostanú aj všetci tí, čo absolvovali očkovanie výlučne za hranicami Slovenska.

Vďaka NCZI menej byrokracie pre rodičov

01.04.2022

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) opäť rozširuje svoje elektronické služby. Najnovšie elektronizuje hlásenie o narodení dieťaťa a príspevku pri narodení dieťaťa. Prináša nielen menej papierovania, ale aj výraznú úsporu času na úradoch pri pridelení rodného čísla a vystavenie rodného listu pre novonarodené dieťa.

NCZI spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí so zníženou imunitou

11.03.2022

Očkovanie posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi. Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.

Elektronický recept už ušetril 32 819 200 eur

08.03.2022

Do dnešného dňa bolo predpísaných 242 342 900 ereceptov, pričom úspora finančných prostriedkov viazaných na zavedenie služby erecept predstavuje 32 819 200 eur.

Nová proklientska služba NCZI prináša úspechy

04.03.2022

Telefonicky, osobne, elektronicky, poštou či priamo od lekárov dostáva Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) denne žiadosti o vydanie digitálneho certifikátu ľuďom, ktorí sú doočkovaní na Slovensku. Od spustenia tejto služby získali svoj Digitálny COVID preukaz EÚ stovky osôb. Ďalšie rozšírenie elektronizácie služieb zdravotníctva, ktoré zjednoduší život občanom, má NCZI v pláne už o mesiac.

Digitálny COVID preukaz EÚ o očkovaní získajú všetci občania doočkovaní na Slovensku

09.02.2022

Národné centrum zdravotníckych informácií prináša riešenie aj pre ľudí, ktorí sa nechali doočkovať na Slovensku pred 9.2.2022. Ide o osoby, ktoré dostali prvú alebo druhú dávka vakcíny v zahraničí a druhú alebo tretiu dávku dostali na Slovensku. A to ešte pred dneškom, keď NCZI spustilo vydávanie Digitálnych COVID preukazov EÚ aj pre občanov očkovaných v zahraničí a doočkovaných na Slovensku.

Digitálny COVID preukaz EÚ získajú i osoby očkované v zahraničí

08.02.2022

Národné centrum zdravotníckych informácií od zajtra, 9. februára spúšťa proces vydávania Digitálneho COVID preukazu EÚ ľuďom, ktorí sú zaočkovaní v zahraničí a nechajú sa doočkovať na Slovensku.

Domáca izolácia a potvrdenie o prekonaní Covid-19

07.02.2022

Domáca izolácia je 5 dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 však získate najskôr na 11. deň

NCZI spúšťa zapisovanie očkovania zo zahraničia

03.02.2022

Záujemcovia o očkovanie s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí získajú Digitálny COVID preukaz EÚ. NCZI spustí od 9. 2. 2022 proces zapisovania očkovania ľuďom, ktorí boli zaočkovaní v zahraničí a majú záujem o doočkovanie na Slovensku. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sa tak podarilo vyriešiť problém, ktorý si vyžiadal nadrezortnú koordináciu.

Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v slovenskej republike 2020

24.01.2022

Bratislava, 24. január 2022 – Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2020 sledovali vyše 542 tisíc pacientov, ktorým bola najčastejšie diagnostikovaná alergická rinitída, známa aj ako senná nádcha. Najvyšší počet sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020

21.01.2022

Bratislava, 21. január 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že pre materstvo vo vyššom veku sa rozhodli najmä ženy z Bratislavského kraja. Naopak, najmladšie rodičky pochádzali z Košického a Prešovského kraja. V roku 2020 sa na Slovensku narodilo 56 689 detí, viac ako 93% z nich bolo po prepustení z nemocnice dojčených.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020

22.12.2021

Bratislava, 22.12.2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, ktorá prináša ucelený pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.

Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020

17.12.2021

Bratislava, 17. december 2021 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že anestéziológovia v minulom roku vykonali 263 425 predanestetických vyšetrení pacientov a pri operačných výkonoch aplikovali 287 536 anestézií. Štatistiku dopĺňajú aj údaje o počte výkonov intenzívnej starostlivosti, vrátane umelej pľúcnej ventilácie, ktorá bola aplikovaná u takmer 12 900 pacientov.

Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020

15.12.2021

Bratislava, 14. december 2021 - V roku 2020 evidovali gynekológovia vo svojich ambulanciách viac ako 1,8 milióna žien a nahlásili takmer 3 milióny návštev pacientok. Čoraz menej Sloveniek užíva hormonálnu antikoncepciu. Kým v roku 2007 predpisovali lekári hormonálnu antikoncepciu vyše 320-tisícom ženám, v minulom roku ich bolo už len 135-tisíc.

Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020

10.12.2021

Bratislava, 10. december 2021 – Ani v minulom roku pacienti nezabúdali na preventívne prehliadky, avšak kvôli prevencii vyhľadali ambulancie menej často ako v roku 2019. K najvýraznejšiemu medziročnému poklesu o 26 % došlo pri preventívnych mamografických vyšetreniach žien a takmer o 21 % pri preventívnych prehliadkach u zubného lekára.

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020

07.12.2021

Bratislava, 7. december 2021 – Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pokles návštevnosti v zubných ambulanciách, bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Činnosť kardiologických ambulancií v slovenskej republike 2020

02.12.2021

Bratislava, 1. december 2021 – Počet pravidelne sledovaných pacientov, ako aj počet návštev v kardiologických ambulanciách v minulom roku mierne klesol. Pacienti sa liečili najmä na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.

Po dopravnej nehode končia v nemocnici najčastejšie mladí muži

14.11.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za uplynulý rok 3 538 úrazov vzniknutých pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 377 hospitalizovaných osôb menej. V prípade hospitalizácií pacientov z dát vyplynulo, že muži boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy. V ústavnej starostlivosti bolo hospitalizovaných 67 % mužov (v počte 2 388). Ženy tvoria zvyšok, konkrétne 33 % prípadov (v počte 1 150).

Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020

26.09.2021

Bratislava, 24. september 2021 – Za rok 2020 pribudlo v psychiatrických ambulanciách vyše 61 tisíc pacientov, ktorým bola prvý krát diagnostikovaná duševná porucha. U mužov si najviac hospitalizácií vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Ženy boli najčastejšie prijímané do ústavnej psychiatrickej starostlivosti s diagnózou afektívne poruchy.

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020

30.08.2021

Bratislava, 25. august 2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o škodlivom vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež rodičky, ktoré si neodopreli alkohol ani počas tehotenstva.

Ako požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ

19.08.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií neposiela Digitálny COVID preukaz EÚ* automaticky, je potrebné oň požiadať. Aby občan získal Digitálny COVID preukaz EÚ, potrebuje COVID-19-PASS. NCZI COVID-19-PASS nerozposiela automaticky.

NCZI: Reakcia na článok spoločnosti Nethemba o bezpečnostnom pochybení NCZI/úniku dát z NCZI

16.08.2021

NCZI zásadne nesúhlasí s interpretáciou uvedeného tak, že „NCZI opäť nebolo schopné ochrániť dáta občanov“. Spoločnosť Nethemba poukazuje na zraniteľnosť systému eHranica, ktorý je prevádzkovaný NCZI spolu s MIRRI SR. Interpretácia postupov pri zmenách údajov v systémoch NCZI však nie je správna. V prvom kroku došlo k tomu, že spoločnosť Nethemba odcudzila Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rodné čísla občanov. V druhom kroku použila, v tomto prípade zneužila NCZI ako inštitúciu, keď prostredníctvom jej aplikácie zmenila kontaktné údaje občanov, čím sa dostala k jednoznačnému identifikátoru Covid-19-Pass (9-miestny alfanumerický kód) a prostredníctvom neho sa útočníci mohli dostať aj k Digital Covid preukazom EÚ občanov.

NCZI externe posilňuje Call Centrum

10.08.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií začalo spoluprácu s externou firmou Crystal Call, ktorá bude tiež obsluhovať infolinku Call Centra NCZI. K súčasným 28 operátorom NCZI tak postupne do 9. augusta 2021 pribudne ďalších 20 zaškolených agentov.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020

09.08.2021

Bratislava, 5. august 2021 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií počet liečených užívateľov drog na Slovensku medziročne klesol. Liečili sa najmä zo závislosti na pervitíne, heroíne a marihuane. Viac ako tretina liečených uviedla, že drogu užívali každý deň.

Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020

06.08.2021

Bratislava, 4. august 2021 – Pandemický rok 2020 výrazne zasiahol aj kúpeľnú liečbu na Slovensku. V porovnaní s rokom 2019 klesol vlani počet klientov v slovenských kúpeľoch až o 40 %. Dospelí pacienti sa liečili najmä s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest.

Predstavujeme Vám elektronický formulár

04.08.2021

Predstavujeme Vám elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžete kontaktovať operačné stredisko NCZI. Vo formulári presne opíšte problém (žiadate zaslať COVID-19-PASS, vygenerovať Digitálny Covid preukaz EÚ, nahlásiť chybu v Digitálnom certifikáte EÚ, zmeniť údaje, zmeniť Vaše údaje a pod.) Formulár nájdete na tu.
Vyplnený formulár spolu s prílohami (dokumentmi) pošlite na nczisk@nczisk.sk.

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020

23.06.2021

Bratislava, 22. jún 2021 - Počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku nestúpol. Menej bolo hlásených aj samovražedných pokusov. Samovraždu spáchalo opäť výrazne viac mužov ako žien. Tretina samovrážd bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020

08.06.2021

Bratislava, 8. jún 2020 – V minulom roku, poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19, klesol celkový počet hospitalizácií v slovenských nemocniciach. Naďalej boli najčastejšou príčinou hospitalizácií choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy, významne však pribudli hospitalizácie pacientov súvisiace s koronavírusom. Podrobnejšie údaje o hospitalizáciách podľa diagnóz, pohlavia a veku pacienta prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2020

07.06.2021

Bratislava, 1. jún 2021 – Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v minulom roku pribudlo na Slovensku menej novozistených prípadov chorôb z povolania ako v predchádzajúcich rokoch. Štatistika opäť potvrdila, že choroby z povolania najčastejšie postihujú ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike v roku 2019

28.04.2021

Bratislava, 28. apríl 2021 - Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2019 sa na Slovensku narodilo 57 087 živých detí. Väčšina z nich mala pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. Takmer tretina rodičiek priviedla svoje dieťa na svet cisárskym rezom.

NCZI: Trestné oznámenie pre verejné obstarávanie

12.04.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií dnes (12. 4. 2021) podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

NCZI začína diskusiu s odborníkmi o zelenom certifikáte

07.04.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií spoločne s odborníkmi zo Slovensko.Digital spúšťajú odbornú diskusiu s cieľom nájsť funkčné aj technické riešenie Zelených certifikátov pre občanov Slovenska.

Vyjadrenie k výsledkom bezpečnostného auditu

31.03.2021

Audit základnej služby Národného zdravotníckeho informačného systému, najmä so zameraním na procesy a technológie súvisiace s aplikáciou Moje eZdravie (objednávkový systém AG a PCR testovanie), ktorého prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií realizovalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti na základe nariadeného auditu kybernetickej bezpečnosti pre Národný bezpečnostný úrad. Audit sa uskutočnil v období od 01. 10. 2020 do 11. 12. 2020.

Čakáreň na očkovanie už registruje žiadateľov

17.03.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dnes na poludnie sprístupnili novú možnosť registrácie na očkovanie, takzvanú čakáreň. Len do 16:00 bolo v systéme zaregistrovaných vyše 60 000 záujemcov o očkovanie.

Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2019

16.03.2021

Bratislava, 17. marec 2021 – Počet pravidelne sledovaných pacientov v kardiologických ambulanciách stúpa. V roku 2019 presiahol ich počet 700-tisíc a najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií o činnosti kardiologických ambulancií v SR v roku 2019.

Program publikovania štatistických výstupov 2021

15.03.2021

Bratislava, 12. marec 2021 - Národné centrum zdravotníckych informácií aj v roku 2021 prinesie široké spektrum štatistických výstupov zo zdravotníckych dát spracovaných vo forme publikácií, publikačných tabuľkových výstupov a datasetov. Všetky plánované tituly sú zaradeného do Programu publikovania štatistických výstupov 2021 a predstavujú ucelený pohľad na konkrétnu zdravotnícku problematiku.

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2019

04.03.2021

Bratislava, 5. marec 2021 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o výkonoch zubného lekárstva, o počte evidovaných pacientov a ich návštevách v zubných ambulanciách ako i o zlepšujúcom sa orálnom zdraví našich detí. Okrem informácie o počte vykonaných preventívnych prehliadok poukazuje aj na ich význam. Z celkového počtu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup až u 66 % z nich.

Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012

02.03.2021

Bratislava, 2. marec 2021 - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo obsiahlu analytickú publikáciu, ktorej cieľom je prezentovať údaje o výskyte zhubných nádorov v SR spracované Národným onkologickým registrom SR (NOR SR), ktorý je súčasťou NCZI. Okrem podrobných údajov o nových zhubných nádoroch a ich incidencii prináša publikácia údaje o klinických štádiách ochorení všetkých novodiagnostikovaných prípadov z roku 2012, údaje o úmrtnosti ako aj informáciu o prevalenčných počtoch evidovaných pacientov so zhubným nádorom za príslušné obdobie.

Vyjadrenie k vývoju trasovacích aplikácií

21.02.2021

Národné centrum zdravotníckych informácií oceňuje iniciatívu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a aj Ministerstva hospodárstva pri vývoji trasovacích či karanténnych aplikácií. O ich potrebe a využiteľnosti v praxi však v prvom rade rozhodujú epidemiológovia.

Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019

15.02.2021

Bratislava, 15. február 2021 – Počet pacientov s ochorením diabetes mellitus na Slovensku rastie. V roku 2019 sa na Slovensku liečilo vyše 370-tisíc diabetikov a do starostlivosti diabetológov pribudlo viac ako 24-tisíc nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Na diabetes mellitus 2. typu, ktoré je typickým ochorením vyššieho veku, sa liečilo takmer 91 percent pacientov.

Novinky v registrácii na očkovanie a testovanie Covid-19

10.02.2021

Objednávací systém na očkovanie a testovanie Covid-19 na stránke korona.gov.sk prešiel začiatkom týždňa viacerými zmenami. Najväčšou novinkou je možnosť zrušenia termínu antigénového testovania či prvého termínu očkovania priamo na stránke korona.gov.sk.

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019

10.02.2021

Bratislava, 10. február 2021 - Úrazy spôsobené pádom v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice hospitalizácií zapríčinených pádom v roku 2019. Hospitalizácie mužov po dopravnej nehode takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien.

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2019

06.02.2021

Bratislava, 5. február 2021 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša prehľad o počte a štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Doplňujú ju údaje o počte pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a posteľovom fonde ústavných zdravotníckych zariadení.

Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2019

05.02.2021

Bratislava, 5. február 2021 – Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií až štvrtina lekárov a každý tretí zubný lekár na Slovensku má viac ako 60 rokov. Kým počet lekárov v posledných rokoch mierne narastá, zdravotných sestier už dlhodobo ubúda

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

01.02.2021

Bratislava, 31.01.2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019, ktorá prináša komplexný pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku za rok 2019.

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019

14.01.2021

Bratislava, 13. január 2021 – Ako vyplýva z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Kým v roku 2007 užívalo na Slovensku hormonálnu antikoncepciu vyše 328-tisíc žien, v roku 2019 po nej siahlo už len 144-tisíc žien.

Pri zmene zdravotnej poisťovne ostáva pacientovi predpísaný erecept

21.12.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií pred koncom roka prináša novinku, ktorá pacientom zjednoduší proces výberu liekov. Po zmene zdravotnej poisťovne si pacient nemusí dať svoj erecept znovu predpísať, systém ezdravie ho rozpozná.

Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019

23.11.2020

Bratislava, 23. november 2020 - V ambulanciách klinickej onkológie bolo v roku 2019 vyšetrených viac než pol milióna pacientov. Podľa diagnózy zistenej v minulom roku boli muži liečení rádioterapiou najčastejšie pri zhubnom nádore prostaty a ženy pri zhubnom nádore prsníka.

Falošné maily o výsledkoch testovania

20.11.2020

Bratislava, 20. november 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo emaily, prostredníctvom ktorých v tejto chvíli zatiaľ neznámi páchatelia informujú občanov o výsledkoch ich PCR testovania. Podvodné emaily chodia z adresy corona@mojeezdravie.info.

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019

13.11.2020

Bratislava, 12. november 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša zaujímavé informácie o vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež matky, ktoré si ani počas tehotenstva neodopreli alkohol.

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019

09.11.2020

Bratislava, 6. november 2020 – V slovenských nemocniciach boli v minulom roku pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia a choroby tráviacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6 dní. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá mapuje hospitalizácie podľa diagnóz, pohlavia, veku pacienta, územia zdravotníckeho zariadenia, ako aj odborného zamerania posteľových útvarov.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019

23.10.2020

Bratislava, 22. október 2020 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií poklesol v roku 2019 počet sledovaných osôb pre ochorenia obličiek v porovnaní s rokom 2018 o 1,5 %. Pacientom vo veku 0 – 18 rokov bola najčastejšie diagnostikovaná pyelonefritída, kým 19-a viacročným najmä poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus.

Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019

16.10.2020

Bratislava, 15. október 2020 - Kým počet pacientov so syfilisom vlani klesol, chorých s kvapavkou (gonokokovou infekciou) pribudlo. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom na Slovensku v roku 2019.

Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2019

09.10.2020

Bratislava, 9.10.2020 – Z najnovšej štatistiky venovanej duševnému zdraviu obyvateľov Slovenska vyplýva, že v minulom roku pacienti vyhľadali psychiatrické ambulancie najmä kvôli afektívnym poruchám. Najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu. Najvyšší počet hospitalizácií podľa trvalého bydliska pacienta bol v Košickom kraji.

Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019

05.10.2020

Bratislava, 1. október 2020 - Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií došlo vlani k miernemu medziročnému nárastu počtu postelí v nemocniciach. Priemerne strávili hospitalizovaní pacienti na nemocničnom lôžku v zdravotníckych zariadeniach 7,5 dňa.

Vyjadrenie k bezpečnostnému incidentu aplikácie Moje ezdravie

29.09.2020

Bratislava, 29. september 2020 – Bývalým vedením NCZI narýchlo urobená a spustená funkcionalita zberu dát v aplikácii Moje ezdravie bola od začiatku chybná a nebezpečná. Od prvotného nasadenia nespĺňala bezpečnostné štandardy, ktoré sú pre informačné systémy verejnej správy povinné. Súčasné vedenie NCZI už prijalo potrebné technické aj organizačné bezpečnostné opatrenia a vyvodilo personálne dôsledky.

Zraniteľnosť aplikácie Moje ezdravie neohrozuje služby ani údaje z ezdravia

18.09.2020

Bratislava, 18. september 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií priznalo zraniteľnosť aplikácie Moje ezdravie, ktorá mohla viesť k úniku osobných údajov. Tento nedostatok je už odstránený. Osobné údaje pacientov v systéme ezdravie (erecept, evyšetrenie) nie sú a ani neboli ohrozené.

Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019

24.08.2020

Bratislava, 24. august 2020 – Dospelým tuzemským pacientom bola vlani najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva, deti sa liečili v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest. Medziročne vzrástol výrazne počet tuzemských samoplatcov. O kúpeľnú liečbu na Slovensku majú záujem aj cudzinci, predovšetkým z Česka, Nemecka a Izraela.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019

20.07.2020

Bratislava, 9. júl 2020 - Počet liečených užívateľov drog narastá. V uplynulom roku sa na Slovensku liečilo 3 295 drogovo závislých osôb. Až 83,2 % liečených boli slobodní ľudia a takmer polovica (47,7 %) žila s rodičmi. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu, heroínu a marihuany. Podrobnejšie spracované informácie ponúka najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019

29.06.2020

Bratislava, 29. jún 2020 – Spotreba antibiotík na Slovensku mierne klesá. Zvyšuje sa naopak spotreba liekov určených na liečbu diabetes mellitus. Najčastejšie predpisovanými boli v minulom roku lieky na kardiovaskulárny systém. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá prináša podrobné údaje o množstve balení a úhrad humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018

15.06.2020

Bratislava, 15 . jún 2020 - Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že takmer tretina bábätiek prišla na svet cisárskym rezom. Pre materstvo vo vyššom veku sa rozhodli najmä ženy z Bratislavského kraja.

Linka 0800 221 234 končí, informácie o COVID-19 bude naďalej poskytovať Call Centrum NCZI

12.06.2020

Bratislava, 12. jún 2020 - Infolinka 0800 221 234 o víruse COVID-19, ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií končí. Deje sa tak v súvislosti s poklesom hovorov, rušením epidemiologických opatrení a ukončením núdzového stavu. Všeobecno-organizačné informácie o COVID-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať Call Centrum NCZI na telefónnom čísle 02/ 32 35 30 30.

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019

09.06.2020

Bratislava, 8. jún 2020 - Počet samovrážd aj pokusov o samovraždu v minulom roku klesol. Dobrovoľne ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli prevažne muži, pri samovražedných pokusoch bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Pondelky boli dni, kedy bol zaznamenaný najväčší počet samovrážd aj samovražedných pokusov.

Vedením NCZI je dočasne poverený Peter Bielik

29.05.2020

Do funkcie nového generálneho riaditeľa a štatutárneho orgánu Národného centra zdravotníckych informácií bol s účinnosťou od 28. 5. 2020 dočasne vymenovaný Ing. Peter Bielik.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019

25.05.2020

Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií tvorili v minulom roku ochorenia horných končatín spôsobené dlhodobým nadmerným a jednostranným zaťažením viac ako polovicu priznaných chorôb z povolania. V súvislosti s chorobami z povolania boli opätovne najohrozenejšími pracujúci medzi 50. až 59. rokom života.

Potraty v Slovenskej republike 2019

14.05.2020

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2019 vykázaný mierny medziročný pokles potratov. Znížil sa počet umelých prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev.

Zriedkavé, genetické a dedičné choroby

13.05.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikáciu s názvom Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31.12.2018, ktorá prezentuje základné a špecifické triedenie zriedkavých chorôb a poukazuje aj na vývoj v diagnostike zriedkavých chorôb a ďalšie perspektívy pri získavaní informácií o zriedkavých chorobách v SR aj z iných špecializovaných pracovísk.

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018

12.05.2020

Zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že pády predstavujú najčastejšiu príčinu hospitalizácie spôsobenej úrazom. V roku 2018 tvorili takmer 60% zo všetkých hospitalizácií zapríčinených úrazmi.

NCZI informuje verejnosť o koronavíruse aj prostredníctvom aplikácie Moje ezdravie

25.03.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pokračuje v podpore zvyšovania informovanosti občanov v súvislosti s koronavírusom a pripravilo aplikáciu Moje ezdravie, ktorá obsahuje aktuálne opatrenia a nariadenia.

NCZI bude lekárov informovať o koronavíruse prostredníctvom aplikácie eAlerts

18.03.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) doplnilo aplikáciu eAlerts určenú pre lekárov o najaktuálnejšie informácie o koronavíruse.

NCZI spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku

16.03.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravilo na základe vývoja situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku nový web pre občanov. Na stránke virus-korona.sk získajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach.

NCZI v súvislosti s koronavírusom vyzýva občanov využívať erecept

06.03.2020

Na základe vývoja situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku vyzýva Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) občanov, aby v tomto období prioritne využívali službu erecept a obmedzili návštevy lekárov.

Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse

13.02.2020

Vydavateľstvo John Wiley & Sons Inc. poskytlo, s ohľadom na vypuknutie nákazy v Číne, bezplatný prístup ku všetkým článkom, ktoré súvisia s koronavírusmi.
54 relevantných článkov, napr. z časopisov Journal of Medical Virology, Transboundary and Emerging Diseases, Zoonoses and Public Health, bude zdarma dostupných minimálne do konca apríla 2020.
Voľný prístup bude umožnený tiež ku všetkým ďalším novo publikovaným článkom. Viac >>

Systém ezdravie sa pripravuje na elab

23.01.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ systému ezdravie pripravuje zavedenie nového komponentu do systému – komunikačného modulu elab gateway.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“

14.01.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“

14.01.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

13.01.2020

Uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre cca 20 zamestnancov.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2018

09.01.2020

Zubný kaz sa objavuje už u malých detí - má ho až 56 % päťročných detí, ktoré navštívili ambulanciu zubného lekára. Na preventívnu prehliadku k stomatológovi chodí menej ako polovica dospelých Slovákov. Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša aj ďalšie údaje o frekvencii návštev pacientov v stomatologických ambulanciách, či o počte ambulantných stomatologických výkonov.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2018

08.01.2020

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií navštevovali deti a mládež praktických lekárov najčastejšie pre respiračné ochorenia. Ďalšími často monitorovanými ochoreniami boli choroby oka a kožné ochorenia.

NCZI prináša viac údajov o onkologických ochoreniach

13.12.2019

V roku 2020 presiahne počet prípadov novodiagnostikovaných onkologických ochorení v SR po prvýkrát pravdepodobne hranicu 40-tisíc. Vyplýva to z prognózy vývoja onkologických ochorení v SR, ktorú zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2018

25.11.2019

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2018 vyšetrených 383 888 pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou. Najčastejšími dôvodmi ambulantnej liečby boli afektívne poruchy a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy. Najviac hospitalizácií (26,4 %) si u mužov vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu. Ženy boli najčastejšie prijímané do ústavnej psychiatrickej starostlivosti s diagnózou afektívne poruchy.

Cukrovka trápi 355-tisíc Slovákov

15.11.2019

Na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 21-tisíc nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Každoročne si 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu, ktorého cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete.

Systém ezdravie získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019

13.11.2019

Ocenenie získalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a konzorcium dodávateľských firiem - Asseco Central Europe a.s., Besset a.s., Lynx s. r. o., LeikTec a. s., NESS Slovensko a. s. Cena bola udelená za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

06.11.2019

Bratislava, 6.11.2019 - Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018, ktorá predstavuje cenný zdroj informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“

28.10.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“.

Na opakovaný erecept je možné predpísať i zdravotnícke pomôcky

24.10.2019

Lekári denne vyšetria 50 - 70 pacientov. Väčšina z nich odchádza s receptom. Nie malú časť tvoria chronickí pacienti, ktorí potrebujú lieky pravidelne. NCZI v apríli 2018 spustilo službu opakovaný erecept. Služba eliminuje návštevy v ambulancii len kvôli vystaveniu predpisu.

Budúcnosť je teraz

23.10.2019

Už 9. konferencia o digitálnej medicíne „Budúcnosť je teraz“ sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra v hoteli Tatra v Bratislave. Druhého ročníka tejto konferencie v Bratislave sa zúčastní MSc. Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Úvodnú reč bude mať Ing. Peter Blaškovitš, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií. Konferenciu podporuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

NCZI navštívil minister pre umelú inteligenciu zo Spojených arabských emirátov

28.08.2019

Po návšteve členky kráľovskej rodiny Spojených arabských emirátov Dr. Aishi Bin Bishr privítalo Národné centrum zdravotníckych informácií ďalšiu delegáciu z Dubaja – ministra pre umelú inteligenciu Omara Sultana Al Olamu zo Spojených Arabských Emirátov, ktorý bol oficiálnou návštevou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

Pribúda chorých na syfilis

22.08.2019

Počet pacientov so syfilisom v minulom roku na Slovensku opäť stúpol, naopak klesol počet ochorení na kvapavku. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018

21.08.2019

Slováci boli v minulom roku najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sleduje hospitalizácie v slovenských ústavných zdravotníckych zariadeniach v roku 2018. Hospitalizácie sú tu členené podľa kapitol a skupín diagnóz MKCH-10, pohlavia, veku pacienta, územia trvalého bydliska pacienta, ako aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania posteľových útvarov.
 

Počet samovrážd medziročne vzrástol

19.07.2019

Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia muži. Ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Žiaľ 4 samovraždy spáchali aj deti do 14 rokov. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

NCZI prijalo delegáciu z Dubaja

17.07.2019

Na pôde NCZI sme privítali vzácnu návštevu, členku kráľovskej rodiny Spojených Arabských Emirátov doktorku Aisha Bin Bishr, ktorá je generálnou riaditeľkou Smart Dubai Office.

NCZI prináša na webe dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe

03.07.2019

Ženy z onkologických ochorení najviac ohrozuje rakovina prsníka, u mužov je to hrubé črevo a konečník. Vyplýva to z národného kvalifikovaného odhadu, ktorý je taktiež súčasťou oddnes verejne prístupnej webovej stránky Národného centra zdravotníckych informácií https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018

27.06.2019

V uplynulom roku podstúpilo na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 038 osôb. Muži tvorili až 81,6 % všetkých pacientov, ženy 18,4 %. Z počtu všetkých pacientov bolo 69,6 % pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva (rezort MZ SR) a 30,4 % v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (rezort MS SR).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018

19.06.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia (VZP). Spotreba je vyjadrená v množstve balení a v množstve úhrad zdravotných poisťovní a pacienta za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kúpeľná liečba v SR

19.06.2019

Počet ľudí odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie. Je to najmä zásluhou tuzemských pacientov, ktorí si pobyt platia sami. Potvrdzujú to aj štatistiky Národného centra zdravotnej starostlivosti (NCZI). Dospelí Slováci v roku 2018 najčastejšie podstúpili kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva, deti boli v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018

21.05.2019

Bratislava, 15. máj 2019 - Choroby z povolania na Slovensku najviac postihujú pracujúcich medzi 50. – 59. rokom života. Podobne ako v minulých rokoch, aj vlani bola choroba končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia najčastejšie priznanou chorobou z povolania. Najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Košickom kraji. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií podrobne sumarizuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a ich vývoj od roku 2001.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

13.05.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

13.05.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

18.04.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“. Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 25.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. V prípade záujmu participovať sa prosím registrujte do 24.4.2019 zaslaním emailu.

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

18.04.2019

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“. Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 24.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. V prípade záujmu participovať sa prosím registrujte do 23.4.2019...

Potraty v SR 2018

11.04.2019

Bratislava, 11. apríl 2019 - Celkový počet potratov sa medziročne znížil, poukazuje na to najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. Pokles sa najvýraznejšie prejavil pri spontánnych potratoch, no znížil sa aj počet umelých prerušení tehotenstva.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017

14.01.2019

Bratislava, 14. január 2019 – Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladiství sledovaní v pediatrických ambulanciách, sa nemenia a naďalej prevládajú respiračné a očné ochorenia. Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku stále pomerne vysoká, pričom najviac dojčených detí je v Bratislavskom kraji. Ďalšie údaje o zdravotnom stave našich detí a mladých ľudí prináša najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií.

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017

06.12.2018

Bratislava, 6. december 2018 – Počas minulého roka bolo v sledovaní kardiológov takmer 660-tisíc osôb a do sledovania pribudlo 85-tisíc nových pacientov. Najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Podrobnejšie údaje prináša najnovší prehľad Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“

19.11.2018

Bratislava, 19. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“

16.11.2018

Bratislava, 16. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Ročne pribudne na Slovensku vyše 20-tisíc diabetikov

12.11.2018

Tlačová správa, 12. novebmer 2018 - Na Slovensku sa vlani liečilo 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 22-tisíc nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Každoročne si 14.novembra pripomíname Svetový deň diabetu, ktorého cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete.

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017

12.11.2018

Bratislava, 12. november 2018 - 14. november je vyhlásený Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň diabetu. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o možnostiach liečby a prevencii. Na Slovensku sa vlani liečilo 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 22-tisíc nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vydanej pod názvom Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017.

Na porážku sa umiera menej. No trápi omnoho viac ľudí

24.10.2018

Tlačová správa, 24. október 2018 - Oproti roku 2007 stúpol u nás o vyše polovicu počet ľudí, ktorí prekonali porážku. Spôsobuje ju okrem iných rizikových faktorov aj fajčenie, obezita, vysoký tlak. Cievna mozgová príhoda sa už dávno netýka iba starších. V priemere každý deň ju na Slovensku zažije človek, ktorý nemá ešte ani 45 rokov. Vďaka sledovaniu vývoja a pokrokom v liečbe úmrtnosť klesá.

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017

16.10.2018

Bratislava, 16. október 2018 – Ako vyplýva z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, antikoncepciu užíva čoraz menej Sloveniek. Pokles vidno najmä v užívaní hormonálnej antikoncepcie. Počet jej užívateliek za posledných desať rokov klesol takmer o polovicu.

NCZI prednáša na univerzitách

11.10.2018

Bratislava, 11. október 2018 - Zástupkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z úseku správy zdravotníckych dát sa aktívne zúčastnili na prednáškach Trnavskej univerzity (TU) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). Stretli sa s veľmi pozitívnym ohlasom od študentov.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2017

10.10.2018

Bratislava, 10. október 2018 - Dňa 10. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Témou pre rok 2018 je „Mladí ľudia a duševné zdravie v meniacom sa svete“. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie. Komplexný štatistický prehľad o duševnom zdraví v minulom roku prináša publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Psychiatrická starostlivosť v SR 2017.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017

09.10.2018

Bratislava, 9. október 2018 - Počet pacientov s poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou každoročne rastie. Rovnako je stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu. Vyplýva to z poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú vydalo pod názvom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017.

Posteľový fond v SR 2017

12.09.2018

Bratislava, 12. september 2018 – Slovenské nemocnice vlani disponovali 32 044 posteľami a na nemocničnom lôžku sme strávili v priemere 7,7 dní, poukazujú na to najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií zverejnené v publikácii Posteľový fond v SR 2017. Najväčšia časť posteľového fondu sa pritom nachádzala v útvaroch vnútorného lekárstva (11,0 %), psychiatrie (10,3 %), gynekológie a pôrodníctva (7,9 %) a chirurgie (7,7 %).

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017

10.09.2018

Bratislava, 10. september 2018 – Preventívnu prehliadku v ambulanciách zubného lekára absolvovala v roku 2017 iba polovica dospelých pacientov, pričom potreba ošetrenia chrupu po nej bola u 68,6 %. Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 informuje o výkonoch zubného lekárstva, počte návštev a preventívnych prehliadok evidovaných pacientov či orálnom zdraví detí.

Pohlavné choroby v SR 2017

09.08.2018

Bratislava, 31. júl 2018 – Počet pacientov so syfilisom aj kvapavkou v minulom roku na Slovensku stúpol. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najviac pohlavne prenosných ochorení bolo medzi slobodnými. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2017.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2017

25.07.2018

Bratislava, 24. júl 2018 – Choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia patrili v minulom roku medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sleduje zdravotný stav populácie Slovenska pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu za rok 2017. Ponúka však aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.

Počet detských úrazov každoročne narastá

26.06.2018

Bratislava, 25. jún 2018 - Počas letných mesiacov rastie počet detských úrazov a to napriek tomu, že prázdniny by mali byť pre deti časom oddychu a zábavy. Ako vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií, len za vlaňajší rok muselo byť hospitalizovaných 13 231 detí v dôsledku úrazu, čo je o 200 viac ako predvlani. Žiaľ niektoré úrazy sa môžu skončiť aj tragicky.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017

07.06.2018

Bratislava, 7. jún 2018 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad s údajmi o množstve balení a úhrad spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Spotreba liekov na recept medziročne klesla, ľudia však o čosi viac nakupovali voľnopredajné lieky. Najčastejšie predpisovanými boli lieky na kardiovaskulárny systém. V rebríčku voľnopredajných liekov sú na prvých miestach analgetiká.

Kúpeľná liečba v SR 2017

21.05.2018

Bratislava, 21. máj 2018 – Počet osôb odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie a to najmä zásluhou tuzemských pacientov. Najviac pacientov podstúpilo v roku 2017 kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva. Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo datasety, ktoré sledujú kúpeľnú starostlivosť na Slovensku. Podkladom pre spracovanie je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12.

Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017

18.05.2018

Bratislava, 18. máj 2018 – Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupňuje najnovšie štatistické výstupy o ústavnej psychiatrickej starostlivosti formou datasetov, z ktorých vyplýva, že v rámci duševných porúch liečených v ústavnej psychiatrickej starostlivosti tvorila porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu takmer štvrtinu všetkých hospitalizácií.

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017

26.04.2018

Bratislava, 26. apríl 2018 – Počet samovrážd v minulom roku klesol. Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. Ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli najčastejšie osoby vo veku 50 až 59 rokov. Až 40 % samovrážd bolo spáchaných pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017

19.04.2018

Bratislava, 19. apríl 2018 - Najohrozenejšími v súvislosti s chorobami z povolania sú pracujúci medzi 50. až 59. rokom života. Syndróm karpálneho tunela bol v minulom roku najčastejšou diagnózou, ktorá bola uznaná ako choroba z povolania. Vyplýva to z každoročne vydávanej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sumarizuje štatistiku chorôb z povolania.

Potraty v SR 2017

16.04.2018

Bratislava, 13. apríl 2018 - Celkový počet potratov na Slovensku medziročne stúpol. Vplyv na to mal zvýšený počet umelých prerušení tehotenstiev vykonaných ženám, ktoré nemajú trvalé bydlisko na Slovensku. Naopak, u žien s trvalým bydliskom v SR sa potvrdil dlhoročný klesajúci trend. Ďalšie údaje sledujúce vývoj a počet potratov na Slovensku prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Potraty v SR 2017.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016

05.04.2018

Bratislava, 5. apríl 2018 – Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií z publikácie Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 poukazujú aj na každoročný nárast počtu pôrodov u žien vo vyšších vekových skupinách, zvyšovanie záujmu o včasnú prenatálnu lekársku starostlivosť a v posledných troch rokoch tiež rast podielu spontánnych pôrodov v porovnaní s operačnými pôrodmi.

Zdravotnícka ročenka SR 2016

21.02.2018

Bratislava, 21. február 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo svoju najnovšiu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016, ktorá predstavuje bohatý zdroj štatistických informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva SR.

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016

20.02.2018

Bratislava, 20. február 2018 - NCZI zverejnilo ďalší zo svojich pravidelných výstupov Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR, tentokrát vo forme xlsx a ods tabuliek. Prehľad prináša údaje o počte a štruktúre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach SR v roku 2016 a sieti zdravotníckych zariadení.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016

19.12.2017

Bratislava, 18. december 2017 - Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša štatistické údaje o zdraví našich detí a mladých ľudí. Dýchacie ochorenia sú najčastejším dôvodom ich návštevy u detského lekára. Pozitívnou správou je, že dojčenie na Slovensku je stále v kurze. Výživu materským mliekom si najviac „užijú“ deti v Bratislavskom kraji.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016

24.11.2017

Bratislava, 24. november 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistík, v ktorej dokumentuje stav našich zubov, počty preventívnych prehliadok a výkonov zubného lekárstva. Z údajov okrem iného vyplýva, že na preventívne prehliadky chodí iba polovica dospelých pacientov a len 42 % päťročných detí má zuby bez zubného kazu.

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

14.11.2017

Bratislava, 14.11.2017 - Každoročne vydávaný štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií sumarizuje údaje o pacientoch s tuberkulózou, chorobami pľúc a dýchacích ciest, vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc každoročne pripadá na tretiu novembrovú stredu. Zo zverejnených údajov vyplýva, že počet chorých s touto chorobou v minulom roku na Slovensku klesol.

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016

08.11.2017

Bratislava, 7. november 2017 - Štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií prináša informácie o počte návštev žien v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách, o gynekologických vyšetreniach a počte užívateliek antikoncepcie. Zachytáva aj prvýkrát zistené onkologické ochorenia v ambulanciách, ako aj počet žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím.

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016

06.10.2017

Bratislava, 6. október 2017 – Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. V priebehu minulého roka pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií takmer 22-tis. novo diagnostikovaných diabetikov.

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

28.09.2017

Bratislava, 28. september 2017 - Viac ako 1,2-mil. návštev zaznamenali kardiologické ambulancie počas minulého roka. Najviac navštevovanými boli ambulancie v Košickom a Bratislavskom kraji. Kardiológom pribudlo takmer 87-tis. nových pacientov. Tieto údaje zachytáva najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016.

Zdravotníci musia do konca októbra požiadať o elektronický preukaz

11.09.2017

Bratislava,11.september 2017 - Zdravotnícki pracovníci sú v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihnú, hrozia im sankcie.

Predpis na lieky či výmenný lístok nemajú byť viac povinne papierové

04.09.2017

Zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke občana, umožnenie prístupu k nemu aj zdravotným sestrám, či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky prinášajú zmeny na základe návrhov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Novelu musí ešte prerokovať vláda aj parlament.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2016

25.08.2017

Bratislava, 25.august 2017 – Ucelený prehľad o pacientoch s duševnými poruchami liečených ambulantne ako aj hospitalizovaných v ústavnej psychiatrickej starostlivosti prináša štatistická publikácia Psychiatrická starostlivosť v SR 2016. V minulom roku pacienti vyhľadali psychiatrické ambulancie najčastejšie kvôli afektívnym poruchám. Najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu.

Pohlavné choroby v SR 2016

21.08.2017

Bratislava, 21. august 2017 - Kým počet pacientov so syfylisom v minulom roku vzrástol, chorých s gonokokovou infekciou (tzv. kvapavkou) ubudlo. Tieto údaje vyplývajú zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, mapujúcej vlaňajší výskyt pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v Slovenskej republike.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016

31.07.2017

Bratislava, 26. júl 2017 - Poškodenie obličiek spôsobné cukrovkou bolo aj v minulom roku najčastejšie diagnostikovaným ochorením u dospelých pacientov v nefrologických ambulanciách. U detí prevažovalo ochorenie na zápal obličiek. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú vydalo pod názvom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016.

Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

03.07.2017

Tlačová správa, 3. júl 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry.

Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

14.06.2017

Bratislava, 13. jún 2017 - Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest. Zdravotníckym pracovníkom uľahčíme podávanie žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016

13.06.2017

Bratislava, 13. jún 2017 - Počet liečených užívateľov drog narastá. V uplynulom roku bolo na Slovensku liečených najviac užívateľov drog za posledné desaťročie. Podrobnejšie spracované informácie ponúka zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016“.

Slovensko je súčasťou Európskeho projektu zriedkavých onkologických chorôb

12.06.2017

Národný onkologicky register SR, ktorý spravuje NCZI, poskytuje dáta za Slovensko aj do európskeho projektu RARECARE. Webová stránka projektu obsahuje vyhľadávací nástroj, ktorý analyzuje výskyt zriedkavých druhov zhubných nádorov u pacientov a ich prežívanie. Samozrejme, databáza obsahuje agregované dáta, ktoré sa dajú vybrať za príslušné krajiny, a to podľa lokalizácie a morfológie, pohlavia a veku za príslušné časové obdobie, vrátane odhadov vo výskyte vzácnych druhov zhubných nádorov.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016

23.05.2017

Bratislava, 23. máj 2017 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a o ich vývoji v minulých rokoch. Z údajov vyplýva, že choroby z povolania najčastejšie postihujú ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe, za ktorými nasledujú pracovníci z oblasti ťažby a dobývania.

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“

16.05.2017

Bratislava, 15.5.2017 - Malta, ostrovná krajina v Stredozemnom mori, patrí vďaka svojej bohatej histórii k obľúbeným a atraktívnym krajinám. Nakoľko v prvom polroku 2017 Malta predsedá Rade Európskej únie, konalo sa tam v dňoch 9. – 12. mája 2017 niekoľko celoeurópskych podujatí v oblasti eHealth - zasadnutie eHealth Network, pracovný obed vysokopostavených zástupcov jednotlivých členských štátov Európskej únie pre oblasť eHealth a kongres eHealth Week. Svoje zastúpenie na podujatiach malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ing. Petrom Blaškovitšom.

Potraty v SR 2016

10.05.2017

Bratislava, 10. máj 2017 - Štatistické údaje, ktoré sledujú vývoj a počet potratov na Slovensku, sú prezentované v publikácii Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Potraty v SR 2016. Potratom bolo v minulom roku ukončených takmer 21 % tehotenstiev. Už niekoľko rokov zaznamenávame pokles v počte umelých prerušení tehotenstiev.

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016

28.04.2017

Bratislava, 28. apríl 2017 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, v minulom roku bolo zaznamenaných 1496 úmyselných sebapoškodení. Svoj život ukončili samovraždou prevažne muži. Pri pokusoch o samovraždu bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2016

24.04.2017

Bratislava, 24. apríl 2017 - Lekári v minulom roku svojim pacientom najčastejšie predpisovali lieky na kardiovaskulárny systém. V segmente voľnopredajných liekov boli najčastejšie kupovanými lieky na respiračné ochorenia. Tieto údaje uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií v štatistickom prehľade o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2016 spolu s rebríčkami 30-tich najčastejšie predpisovaných a kupovaných liekov.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015

05.04.2017

Bratislava, 5. apríl 2017 - Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v publikácii Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015, aj v roku 2015 pokračoval trend pôrodov vo vyšších vekových kategóriách žien. Viac ako 90% detí bolo po prepustení z nemocnice dojčených.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015

23.02.2017

Bratislava, 23. február 2017 - Obsiahla publikácia Národného centra zdravotníckych informácií podáva širokej verejnosti podrobné informácie o demografických údajoch, zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, o pracovníkoch v zdravotníctve a zdravotníckom školstve, o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Prezident podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

22.02.2017

Bratislava, 22. február - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte vlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva zrušilo úplne. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes podpísal slovenský prezident Andrej Kiska.

Vrodené chyby v SR 2014

07.02.2017

Bratislava, 6. február 2017- Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií Vrodené chyby v SR 2014 prezentuje analytické pohľady, ktorými odbornej verejnosti v širšej miere ako doteraz predkladá podrobnejšie informácie o počte detí s vrodenými chybami v SR vrátane viacerých vybraných ukazovateľov, ktoré prispievajú k objektívnejšej interpretácii epidemiologickej situácie v SR v danej problematike.

Elektronické preukazy poistencov nebudú, využiť sa majú občianske

02.02.2017

Bratislava, 2. február 2017 - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte vlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva zrušilo úplne. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes 107 hlasmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

NCZI vyhlási, v súvislosti so zavádzaním eHealth, verejné obstarávanie podporných služieb pre projekt elektronických služieb zdravotníctva...

26.01.2017

Tlačová správa, 26. január 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ pripravuje verejné obstarávanie, predmetom ktorého sú podporné služby, tzv. „SLA“ /Service Level Agreement/ pre zabezpečenie dostupnosti informačného systému elektronického zdravotníctva eHealth /projekt eSO1 a eSO1+/.

Výbor odobril občianske preukazy namiesto elektronických kariet poistencov

18.01.2017

Bratislava, 17. január 2016 - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte predvlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva navrhlo zrušiť úplne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a odporučili schválenie právnej normy aj v pléne na prvej tohtoročnej schôdzi.

Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2015

05.01.2017

Bratislava, 5. január 2017 - Publikácia prináša prierez základnými údajmi zdravotníckej štatistiky, ktoré zbiera a spracováva Národné centrum zdravotníckych informácií. Obsahuje demografické údaje, informácie o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok predovšetkým za obdobie rokov 2013 – 2015. Je obohatená o grafy zachytávajúce vývoj vybraných ukazovateľov za časové obdobie od roku 2006.

Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015

21.12.2016

Bratislava, 20. december 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015, v ktorej sú zosumarizované údaje o činnosti vybraných ambulancií, pracovísk a laboratórií za uplynulý rok.

Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015

28.11.2016

Bratislava, 25. november 2016 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, počet operovaných pacientov v nemocniciach v minulom roku klesol. Zvýšil sa však počet pacientov, ktorí sa podrobili operačnému výkonu v útvaroch jednodňovej starostlivosti.

Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“

23.11.2016

Tlačová správa, 23. november 2016 - V Bruseli, v hlavnom meste Belgicka a v sídle Európskej komisie, sa dňa 21. novembra 2016 uskutočnilo jesenné zasadnutie „eHealth Network.“ eHealth Network je koordinačný orgán pre národné eHealth stratégie členských štátov Európskej únie /EÚ/. Stretáva sa dvakrát ročne. Svoje zastúpenie na zasadnutí malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015

14.11.2016

Bratislava, 14.11.2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií pravidelne zverejňuje štatistiku o počte sledovaných a liečených pacientov na pľúcne ochorenia. Medzi najzávažnejšie patrí tuberkulóza a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Tretia novembrová streda každoročne patrí práve Svetovému dňu chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015

24.10.2016

Bratislava, 24. október 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo pravidelnú publikáciu, ktorá sumarizuje štatistické údaje o pacientoch s diagnózou diabetes mellitus. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali najvyšší počet liečených diabetikov za posledných desať rokov.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2015

17.10.2016

Bratislava, 14. október 2016 - Publikácia predkladá nielen súhrn štatistických údajov o príčinách, dĺžke a priemernom čase hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ale aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.

Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015

06.10.2016

Bratislava - 5. október 2016 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšom štatistickom prehľade Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015, počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Menej bolo aj prípadov žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015

03.10.2016

Bratislava, 3. október 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistických publikácií s názvom Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015. Materiál informuje o výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví našich detí a počte a význame preventívnych prehliadok.

Pohlavné choroby v SR 2015

28.09.2016

Bratislava, 28. september 2016 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v minulom roku. Počet pacientov so syfylisom a kvapavkou na Slovensku v roku 2015 klesol. Najviac ochorení na prenosné pohlavné choroby bolo medzi slobodnými.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015

23.09.2016

Bratislava, 22. september 2016 - Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v štatistickom prehľade Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 vyplýva, že detskí lekári v minulom roku vykonali vyše 6,1-mil. vyšetrení. Dojčenie je stále populárne, až 53,5 % detí bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca. Najviac dojčia matky v Bratislavskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2015

15.09.2016

Bratislava, 14. september 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšej štatistickej publikácii Psychiatrická starostlivosť v SR 2015 prezentuje spracované údaje o pacientoch v ambulantnej a ústavnej psychiatrickej starostlivosti. V porovnaní s rokom 2014 sa počet ambulantne vyšetrených pacientov s psychickými poruchami zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu.

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015

07.09.2016

Bratislava, 7. september 2016 - Prehľad o pacientoch sledovaných v kardiologických ambulanciách na Slovensku podľa veku, pohlavia a vybraných diagnóz sumarizuje štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2015. Počet pravidelne sledovaných pacientov v kardiologických ambulanciách v minulom roku presiahol 640 tisíc. Oproti roku 2014 sa ich počet zvýšil o 43 818 osôb.

NCZI pripravuje verejné obstarávanie na rozvoj dátovej základne zdravotníctva

17.08.2016

Tlačová správa, 17. august 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ pripravuje verejné obstarávanie, predmetom ktorého je rozvoj Jednotnej referenčnej údajovej základne zdravotníctva. JRUZ v súčasnosti poskytuje všetkým oprávneným subjektom dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ako aj ďalšie údajové služby potrebné pre činnosti NCZI.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015

15.08.2016

Bratislava, 15. august 2016 – Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií, publikovaných v najnovšej štatistike Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015, sa celkový počet detských pacientov evidovaných v nefrologických ambulanciách medziročne znižuje a naopak, počet dospelých pacientov sa zvyšuje.

Posteľový fond v SR 2015

03.08.2016

Bratislava, 2.august 2016 - Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšej publikácii Posteľový fond v SR 2015 možno konštatovať, že počet postelí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti klesá. Kým v roku 2001 bol v slovenských nemocniciach k dispozícii celkový počet postelí 41 913, v roku 2008 to bolo 35 678, a v minulom roku už len 31 471 postelí.

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015

17.06.2016

V minulom roku spáchalo samovraždu 497 mužov a 95 žien. Zaznamenaných bolo 859 pokusov o samovraždu, z toho 268 ich bolo demonštratívnych. Najviac samovrážd páchali osoby vo veku 50-59 rokov, samovražedné pokusy boli častejšie v nižších vekových kategóriách (30-39-roční muži a 20-29-ročné ženy).

Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“

14.06.2016

Tlačová správa, 14. jún 2016 - Holandsko je jednou z najviac digitálne vyspelých krajín v Európe. V Amsterdame, v hlavnom a najväčšom meste Holandska, sa v dňoch 8. - 10. júna uskutočnilo podujatie „eHealth Week 2016“ - celoeurópska konferencia k problematike eHealth, ktorá sa každý rok pravidelne opakuje. Svoje zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.

Počet mužov užívajúcich drogy sa zvýšil

10.06.2016

Bratislava, 10. jún 2016 - V minulom roku sa na Slovensku liečilo celkovo 2 720 užívateľov drog. Oproti roku 2014 vzrástol počet liečených mužov a klesol počet liečených žien. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu a marihuany. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2015.

eHealth v Nemocnici Malacky

06.06.2016

Tlačová správa, 6. jún.2016 - Nemocnica v Malackách bola ako prvá na Slovensku pripojená do národného projektu elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Peter Blaškovitš a zástupcovia NCZI navštívili práve túto nemocnicu a stretli sa s jej výkonným riaditeľom Ing. Petrom Kalenčíkom, MSc. Cieľom návštevy v zdravotníckom zariadení bolo oboznámiť sa s fungovaním a využívaním eHealthu v praxi.

SNOMED CT EXPO 2017 v Bratislave

31.05.2016

Slovenská republika je členom medzinárodnej organizácie „International Health Terminology Standards Development Organisation“ (IHTSDO), ktorú z poverenia MZ SR zastupuje Národné centrum zdravotníckych informácií. IHTSDO usporadúva na jeseň každého kalendárneho roka špecializovaný kongres k problematike klinickej zdravotníckej terminológie s názvom SNOMED CT EXPO. Klinická terminológia SNOMED CT je najkomplexnejšia a najpresnejšia klinická zdravotnícka terminológia na svete.

Poslanecký prieskum v Národnom centre zdravotníckych informácií

26.05.2016

Tlačová správa, 25. máj.2016 - V Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) sa dňa 19.05.2016 uskutočnil poslanecký prieskum Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Jeho cieľom bolo oboznámiť prítomných so súčasným stavom zavádzania eHealthu - projektu elektronizácie zdravotníctva - do praxe.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015

13.05.2016

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo pravidelnú štatistickú publikáciu Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015. Publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2006 až po rok 2015. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali historicky druhý najnižší počet hlásených chorôb z povolania.

Potraty v SR 2015

25.04.2016

Podľa najnovšie zverejnenej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií bolo v uplynulom roku na Slovensku takmer 22 % tehotenstiev predčasne ukončených potratom. Počet umelých prerušení tehotenstiev klesol, naopak spontánnych potratov sme zaznamenali viac.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015

06.04.2016

Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšom štatistickom prehľade prezentuje údaje o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2015. V rebríčku najčastejšie predpisovaných liekov vedú lieky na kardiovaskulárny systém. V prípade voľnopredajných liekov sú najčastejšie kupované analgetiká.

Čoraz viac detí sa rodí starším matkám

23.03.2016

Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšej publikácii Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2014, aj v roku 2014 pokračoval trend pôrodov vo vyšších vekových kategóriách žien, zvýšeného počtu pôrodov cisárskym rezom a naďalej pretrvávajúceho vysokého počtu dojčených detí.

Oznámenie k Obchodnej verejnej súťaži

18.03.2016

Národné centrum zdravotníckych informácií v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 12.02.2016 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nebytových priestorov.

Vrodené chyby v SR

10.03.2016

Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ponúka prehľad o deťoch s vrodenou chybou hlásených v roku 2013. Údaje sú triedené podľa jednotlivých diagnóz vrodených chýb, pohlavia detí, veku matky a trvalého bydliska. V druhej časti publikácie je možné nájsť údaje o vývoji počtu vrodených chýb v SR za posledných 20 rokov.

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014

23.02.2016

Zosumarizované údaje o počte a štruktúre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v slovenských zdravotníckych zariadeniach v minulom roku prináša najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014.

Vo výberovom konaní na riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií uspel RNDr. Igor Serváček

16.02.2016

Výberové konanie na riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa konalo v dňoch 28. januára a 4. februára 2016. Na základe jeho výsledkov výberová komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa NCZI RNDr. Igora Serváčka, ktorý splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

12.02.2016

Národné centrum zdravotníckych informácií vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre 52 zamestnancov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže – v súťažných podkladoch.

Zdravotnícka ročenka 2014

09.02.2016

Štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva SR prináša Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014, ktorú pravidelne vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií. Publikácia poskytuje prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v šiestich tematických okruhoch: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele, medzinárodné porovnania.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2014

25.01.2016

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Štatistika hospitalizovaných v SR 2014. Okrem údajov mapujúcich príčiny, dĺžku a priemerný čas hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach ponúka publikácia aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.

ZDRAVOTNÍCTVO SR V ČÍSLACH 2014

15.12.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií počas celého roka vydáva a zverejňuje tematické publikácie a štatistické prehľady z oblasti zdravotníckej štatistiky. Najnovšie Vám ponúkame zosumarizovaný výber, v ktorom nájdete prehľad a vývoj základných údajov z demografie a zdravotníckej štatistiky na jednom mieste. Publikácia Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2014 prezentuje vybrané údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a pracovníkoch zdravotníckych zariadení, spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok na Slovensku za časové obdobie 2012-2014.

Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014

08.12.2015

Najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014 prináša údaje o činnosti nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie. Z diagnóz zistených v roku 2014, pre ktoré boli pacienti liečení rádioterapiou, sa u žien najčastejšie vyskytoval zhubný nádor prsníka (2 720 pacientiek) a u mužov zhubný nádor prostaty (1 082 pacientov pacientov).

Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014

25.11.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014. Publikácia mapuje výsledky činnosti vybraných ambulancií, pracovísk a laboratórií za uplynulý rok, konkrétne útvarov s odborným zameraním klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ortopedická protetika, rádiológia, klinická imunológia a alergiológia a tiež patologická anatómia.

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

18.11.2015

Tlačová správa, 18. november 2015 – Tretia novembrová streda každoročne patrí Svetovému dňu chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP). V tomto roku je to 18. november. Údaje o počte sledovaných a liečených pacientov s týmto závažným ochorením na Slovensku každoročne prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR. Dlhodobý vývoj poukazuje na zvyšujúci sa počet pacientov s týmto ochorením. Kým v roku 2000 bolo v pneumologických ambulanciách evidovaných 52 215 pacientov, v roku 2014 sa ich počet zvýšil na 86 979, čo predstavuje nárast o takmer 35-tisíc osôb.

Svetový deň diabetu

13.11.2015

Tlačová správa, 13. november 2015 – Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia. Podľa medzinárodných štatistík ním vo svete trpí jeden z dvanástich ľudí. Nepriaznivý vývoj v počte diabetikov neobchádza ani Slovensko, čo potvrdzujú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku evidovaných 122 197 diabetikov, v roku 2014 to už bolo 339 419, čo je nárast o takmer 220-tisíc osôb.

Jednodňová zdravotná starostlivosť je čoraz populárnejšia

06.11.2015

Tlačová správa, 6. november 2015 – Chirurgovia v minulom roku operovali 274 650 pacientov a ďalších 42 2010 pacientov v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Každoročne zaznamenávaný rastúci trend v počte operačných výkonov jednodňovej starostlivosti sa potvrdil aj v minulom roku. Až 204 540 osôb podstúpilo zákrok v útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevažne v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia.

Svetový deň psoriázy

29.10.2015

Tlačová správa, 29. október 2015 – Aj tento rok si 29. októbra pripomíname Svetový deň psoriázy. Vyhlasuje ho Medzinárodná federácia psoriatických organizácií zastupujúca približne 125-miliónov psoriatikov na celom svete. Podľa posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií dermatovenerológovia počas roka vyšetrili vyše 63 000 pacientov s týmto ochorením.

Pohlavné choroby v SR 2014

16.10.2015

Tlačová správa, 16. 10. 2015 – Celkovo bolo v minulom roku na Slovensku nahlásených 2 136 ochorení na prenosné pohlavné choroby. Najviac sa ich vyskytlo u mladších slobodných pacientov. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika vydaná Národným centrom zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2014.

Svetový deň duševného zdravia

09.10.2015

Tlačová správa, 09. október 2015 – 10. október patrí už tradične Svetovému dňu duševného zdravia. Téma duševného zdravia si zaslúži pozornosť. Svedčí o tom aj najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá poskytuje podrobné údaje o pacientoch v psychiatrických ambulanciách a nemocniciach. Počet pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou narastá. Ambulantní psychiatri v roku 2014 vyšetrili o vyše 9 400 pacientov viac ako v roku 2013. Hospitalizácií v psychiatrických ústavných zariadeniach bolo medziročne o 405 viac.

Starostlivosť o deti

01.10.2015

Tlačová správa, 01. október 2015 – Detskí lekári evidovali v uplynulom roku takmer milión pacientov. Najčastejšími diagnózami, ktoré trápili deti a mladých ľudí, boli choroby dýchacej sústavy, ale aj choroby oka či kože. Pozitívnym javom je vysoké percento dojčených detí. Negatívnym zasa nárast v počte vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím.

Činnosť kardiologických ambulancií

17.09.2015

Tlačová správa, 17.09.2015 – Až takmer 600-tisíc pacientov bolo v uplynulom roku pravidelne sledovaných v kardiologických ambulanciách. Ďalších vyše 85-tisíc ľudí do pravidelného sledovania kardiológov v priebehu roka pribudlo. Najväčšiu skupinu tvorili osoby vo veku 45-64 rokov. Hneď za nimi nasledujú deti a mladí ľudia do 24 rokov.

Deň ústneho zdravia

11.09.2015

Tlačová správa, 11. september 2015 – Európska rada dentistov (CED) vyhlásila 12. september 2015 za „Európsky deň ústneho zdravia“. Práve o stave našich zubov, preventívnych prehliadkach a výkonoch zubného lekárstva informuje aj najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014.

Podaj ruku a zachráň život

10.09.2015

Tlačová správa, 10. september 2015 – Od roku 2003 patrí 10. september Svetovému dňu prevencie samovrážd, ktorý je pod záštitou Medzinárodnej asociácie na prevenciu samovrážd (IASP) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Témou na tento rok je ‘Prevencia samovrážd: Podaj ruku a zachráň život’ z anglického originálu ‘Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives.’ Cieľom je upozorniť na významnú úlohu poskytnutia pomoci v boji proti zbytočnej strate života.

Počet postelí v nemocniciach klesá

28.08.2015

Tlačová správa, 28. august 2015 – Na nemocničných posteliach si v uplynulom roku poležalo takmer milión pacientov. Počet dní, ktoré strávime na nemocničnom lôžku, je stále nižší. Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Posteľový fond 2014 ponúka aj ďalšie údaje, napr. o počte postelí jednotlivých odborných útvarov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, či personálnom zabezpečení lekármi a zdravotnými sestrami.

Cukrovka a vysoký tlak ničia naše obličky čoraz viac

24.08.2015

Tlačová správa, 20. august 2015 – Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií celkový počet pacientov evidovaných v nefrologických ambulanciách mierne poklesol. Vzrástol však počet pacientov s poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou a hypertenziou. Rovnako je stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.

Činnosť gynekologických ambulancií

12.08.2015

Tlačová správa, 12. august 2015 – Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií poskytuje údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti. Zachytáva napríklad údaje o počte evidovaných žien, návštev a vyšetrení podľa vyšetrovacej metódy v gynekologických ambulanciách ako aj počet žien užívajúcich antikoncepciu. Štatistiku dopĺňa počet žien, ktorým bolo prvýkrát zistené onkologické ochorenie a tiež počet žien vyšetrených v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013

21.07.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií vydáva pravidelne publikácie a štatistické prehľady mapujúce štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva v Slovenskej republike. V tomto roku zaradilo do svojho edičného programu novinku – publikáciu Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013, v ktorej sleduje štatistické informácie o ženách rodičkách, priebehu ich tehotenstva, spôsoboch pôrodov a novorodencoch podľa ich vitality, pôrodnej hmotnosti, gestačného veku, trvalého bydliska, vybraných chorôb a komplikácií a ďalších ukazovateľov.

Rok 2015 – rok pilotnej prevádzky eHealth

17.06.2015

Tlačová správa, 16.6.2015 - Na ministerstve zdravotníctva bola 16. júna 2015 konferencia „eHealth – aktuálny stav a najbližšie výzvy“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nemocníc, lekárov, profesijných a stavovských organizácií, vzdelávacích inštitúcií v rezorte zdravotníctva a ďalší odborníci, ktorých sa zavedenie eHealth na Slovensku týka. Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia služieb a aplikácií eHealth, vyvinutých v rámci projektov spolufinancovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

V liečebniach je čoraz viac závislých žien

05.06.2015

Tlačová správa, 4. jún 2015 – Podľa najnovšej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2014 sa na Slovensku v uplynulom roku liečilo 2 483 užívateľov drog. Oproti minulému roku sa znížil počet liečených mužov a narástol počet liečených žien. Liečebne najviac plnili užívatelia stimulancií (najmä pervitínu), ktorých počet už niekoľko rokov stúpa.

Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky

01.06.2015

Od 1. júna 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 107/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Vyhláška ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky, upravuje detailnú technickú špecifikáciu štandardov zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky a ich náležitosti, ktoré slúžia pri poskytovaní údajov v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Chorobou z povolania trpí viac ľudí

31.05.2015

Tlačová správa, 29. máj 2015 – Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje štatistiku chorôb z povolania. Po rokoch, kedy ich počet klesal na historické minimá sa v uplynulom roku situácia otočila. Celkovo bolo v roku 2014 na Slovensku hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, čo je medziročne nárast o 72 prípadov (o 23,9%).

Svetový deň sklerózy multiplex

26.05.2015

Tlačová správa, 26. máj 2015 – Svetový deň sklerózy multiplex bol vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex na poslednú májovú stredu, ktorá tento rok pripadá na 27. mája. Cieľom tejto celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o diagnóze „G 35“, ktorá ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí po celom svete. Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku v priebehu roka novodiagnostikovaných 1 608 pacientov so sklerózou multiplex. Celkový počet pacientov s touto diagnózou odhadujú odborníci na približne 8 000.

Počet samovrážd a samovražedných pokusov medziročne klesol

18.05.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo za uplynulý rok 567 samovrážd. Ich počet sa oproti roku 2013 znížil o 61 prípadov. Pozitívna bilancia bola aj pri samovražedných pokusoch, ktorých počet medziročne klesol o 150 prípadov. Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd a pokusov spolu) v roku 2014 vyšplhal na 1 389 prípadov. Oproti roku 2013 je to pokles o 211 prípadov.

Svetový deň astmy

04.05.2015

Tlačová správa, 4. máj 2015 – Prvý májový utorok patrí Svetovému dňu astmy. Počet pacientov s týmto ochorením narastá. Na Slovensku za posledných 15 rokov pribudlo viac ako 63-tisíc astmatikov. Celosvetovo trpí týmto ochorením približne 235-miliónov ľudí, čo zaraďuje astmu medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia. U detí je to dokonca najčastejšie neprenosné ochorenie.

Spotreba liekov v roku 2014

20.04.2015

Tlačová správa, 17. apríl 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad s údajmi o množstve spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Spotreba liekov medziročne klesla. Výraznejší pokles sme zaznamenali aj pri doplatku pacientov za receptové lieky, ktorý bol v porovnaní s rokom 2013 nižší o vyše 8-mil. €. V rebríčku najčastejšie predpisovaných vedú lieky na kardiovaskulárny systém. V prípade voľnopredajných liekov sú na prvých miestach analgetiká.

Počet potratov klesá

08.04.2015

Tlačová správa, 8. apríl 2015 – Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií už niekoľko rokov zaznamenáva pokles v počte potratov na Slovensku. A to napriek tomu, že počet spontánnych potratov v posledných rokoch rástol. Celkový vývoj potratovosti tlačil do pozitívnych čísel počet umelých prerušení tehotenstiev, ktorých bolo z roka na rok menej. V uplynulom roku sme však pokles zaznamenali aj pri spontánnych potratoch.

Svetový deň tuberkulózy

20.03.2015

Tlačová správa, 20. marec 2015 – Svetovým dňom tuberkulózy, ktorý pripadá na 24. marca, si každoročne pripomíname, že v mnohých krajinách na toto ochorenie ešte aj dnes trpí a zomiera mnoho ľudí. Údaje za Slovensko o tomto závažnom infekčnom ochorení sú evidované v Národnom registri pacientov s tuberkulózou, ktorého správcom je Národné centrum zdravotníckych informácií. Vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je stabilizovaný. Oproti roku 2013 počet prípadov TBC klesol o 65 prípadov.

Svetový deň Downovho syndrómu

19.03.2015

Tlačová správa, 19. marec 2015 – Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu. V roku 2014 bolo Národnému centru zdravotníckych informácií nahlásených 43 detí, ktoré sa na Slovensku narodili s Downovým syndrómom.

Zdravotnícka ročenka 2013

13.03.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo Zdravotnícku ročenku Slovenskej republiky 2013. Publikácia poskytuje prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v šiestich tematických okruhoch: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele, medzinárodné porovnania.

Svetový deň obličiek

11.03.2015

Tlačová správa, 11. marec 2015 – Zdravé obličky plnia v našom organizme životne dôležité funkcie. Každých 10 minút prefiltrujú približne 5 litrov krvi u dospelého človeka, čím zbavujú naše telo toxických látok, ďalej regulujú množstvo vody v našom organizme, ovplyvňujú krvotvorbu, regulujú krvný tlak a tak prispievajú k celkovej stabilite a rovnováhe nášho tela. Druhý marcový štvrtok si každoročne pripomíname Svetový deň obličiek, ktorého mottom na rok 2015 je Zdravé obličky pre všetkých. Tento odkaz má upozorniť na fakt, že globálne existujú veľké rozdiely v prístupe k liečbe ochorenia obličiek na základe etnického pôvodu, sociálno-ekonomického statusu a krajiny, v ktorej pacient žije.