Zverejňovanie podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá Národnému centru zdravotníckych informácií zverejňovať na svojom webovom sidle nasledovné údaje zasielané dotknutými subjektami farmaceutického priemyslu:
 

Dátum poslednej aktualizácie: 26.4.2018